CzechCzech

Mgr. Adriano Baldessari

5 ECTS

Bachelor / Master

 

The course (12 lessons) is aimed at beginners who will acquire the essentials of the Czech language to ease their everyday communication while in the Czech Republic. The course structure is as follows: 

Stage I (Lesson 1-3) (Greetings and frequently used collocations, Verbs BÝT a MÍT – present tense, Numbers 0-10, Personal pronouns, Relative pronouns , Reading dialogues and short texts about the Czech Republic 

Stage II ( Lesson 4-6) Verbs with the infinitive ending -et/it  (bydlet/mluvit), Verbs with the infinitive ending -ovat (pracovat), Supplementary exercise with verbs  , Vocabulary (living in a city) – dialogues and texts , Vocabulary connected with giving directions/ placement (napravo, nalevo, uprostřed, atd.) Numbers 10-20

Stage III ( Lesson 7-9)Verbs with the infinitive – at (dělat),Supplementary exercise with verbs,  Vocabulary (family)- dialogues and texts, Vocabulary (describing people ) – dialogues and texts ,Numbers up to 100

Stage IV (Lesson 10-12) Modal verbs (moct/chtít/muset), Supplementary exercise with verbs, Vocabulary (Food) – dialogues and texts , Vocabulary (Freetime) – dialogues and texts, Numbers up to 1000

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.