Marketing ResearchMarketing Research

Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.

5 ECTS

Bachelor / Master

 

The importance of marketing research for marketing management. The types of marketing research.  Operationalization of marketing problem for marketing research. Techniques oF marketing research – questioning, observation and experiment. The object of marketing research – representativity of the sample. Stat Síti al processing of empirical data. Practical example of the whole marketing research process.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.