The Role of Statistics in European IntegrationThe Role of Statistics in European Integration

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

5 ECTS

Bachelor / Master

European integration is based and law and figures. The role of official statistics produced by the European Statistical System (Eurostat and statistical agencies of the EU Member States) in providing data for the evidence-based decision making will be explained. Students will familiarize with the development of the system, its functioning as well as the governance system. Main clusters of European statistics and the approach to their harmonization within the EU as well as at the global (United Nations) level will be presented.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.