Profesní praxe

V oblasti společenských a odborných praxí pro studenty spolupracujeme s firmami a institucemi působícími v oblasti mezinárodních vztahů a public relations.

V  akademickém roce 2017/2018 jsou to například:

–          Alef&Maqroll

–          Akademie věd České republiky

–          Alzheimer centrum

–          Amnesty International Czech Republic

–          Billanc Partners

–          Bisnode

–          Centrum pro výzkum veřejného mínění, Akademie věd ČR

–          CERGE EI

–          Česká centra (příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR)

–          Česká manažerská asociace

–          DDC Financial Group

–          Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR

–          EPSO European Personnel Selection Office, Brusel

–          European Commission Joint Research Centre (JRC)

–          FleishmanHillard

–          Hispánsko-česká obchodní komota v Madridu

–          Hospodářská komora hlavního města Prahy

–          Institut pro politiku a společnost Praha

–          Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

–          Ministerstvo vnitra ČR

–          Ministerstvo zahraničních věcí ČR

–          Nejvyšší kontrolní úřad ČR

–          Pentia Consulting s.r.o

–          Socialbakers

–          Svaz měst a obcí ČR

–          Svaz průmyslu a dopravy ČR

–          TESS promotion s.r.o.

–          Toyota Central Europe – Czech s.r.o.

–          Unie malých a středních podniků ČR

Podrobnosti o aktuálních nabídkách naleznete na nástěnce školního informačního systému Moggis. Více informací: Mgr. Miloslava Přibylová (organizace a řízení praxí VŠMVVP).