Rozvrhy pro prezenční studium, ZS 2019/2020

Čtení rozvrhu

  • Přednášky jsou od seminářů odlišeny malým „-p“ na konci zkratky předmětu.
  • Rozdělení do skupin: První číslice značí ročník. Další písmena značí typ skupiny – obor, předmět apod. (např. 1dip = 1. ročník, obor: MV a diplomacie, 1pr = 1. ročník, obor: Public Relations)

Výuka jazyků

  • Angličtina – Bc.: Každý ročník je rozdělen na skupiny různé úrovně. Čím vyšší číslo, tím pokročilejší úroveň (např. 1a1 = 1. ročník, anglický jazyk skupina 1, tj. začátečníci). Rozdělení do skupin stanoví na základě výsledků testu z přijímacího řízení vedoucí katedry jazyků Mgr. Baušteinová.
  • Druhý cizí jazyk -Bc., cizí jazyk – Mgr.: Výběr jazyka záleží na každém studentovi. Výuka těchto jazyků probíhá ve skupinách napříč ročníky v úterý a čtvrtek dopoledne. Pro přehlednost jsou jazyky vedeny ve zvláštním rozvrhu označeném jako třída JAZ. V něm si jednotliví studenti najdou jazyk a skupinu.
  • V letním semestru platí rozdělení ze zimního semestru, pokud vyučující nerozhodne jinak.
  • Čeština pro cizince – Bc.: Výuka probíhá v prvním a ve druhém ročníku Bc. dle rozvrhu.

Další informace podá vedoucí katedry jazyků Mgr. Baušteinová.


Volitelné předměty

Pro volitelné předměty je rezervováno úterní a čtvrteční odpoledne (od 15:00 do 16:35 hod.).
Výuka probíhá napříč ročníky. Potřebné informace podá studijní oddělení.


Účast na výuce

Podle platného Studijního a zkušebního řádu je stanoveno, že účast na seminářích a cvičeních je povinná takto:

  • Jazyky – 75%
  • Ostatní předměty 70% – více upřesní vedoucí jednotlivých kateder

Platnost rozvrhů

  • Rozvrhy platí pro celé období zimního semestru akademického roku 2019/2020.
  • Výuka podle rozvrhů začíná v úterý 1.10.2019