Předmět
Zkratka Název Předmět aprobace Barva lístku
AOM-p Aktuální otázky mezinárodních vztahů (přednáška)    
AOM Aktuální otázky MV a diplomacie - seminář - zpracování projektu    
AMO Analýza mediálních obsahů    
AMO-p Analýza mediálních obsahů (přednáška)    
AnJ Anglický jazyk    
APr Aplikace práva    
APr-p Aplikace práva (přednáška)    
AMP1-p Autorské a mediální právo 1 (přednáška)    
AMP2-p Autorské a mediální právo 2 (přednáška)    
ČJC Český jazyk pro cizince    
ČKV Činnost a kontrola veřejné správy    
ČKV-p Činnost a kontrola veřejné správy (přednáška)    
DČP-p Dějiny české zahraniční politiky (přednáška)    
DDi-p Dějiny diplomacie (přednáška)    
DMV-p Dějiny mezinárodně politických vztahů (přednáška)    
DVS Dějiny moderní veřejné správy    
DVS-p Dějiny moderní veřejné správy (přednáška)    
DGS-p Diplomacie v globalizovaném světě (přednáška)    
DKČ Diplomatické a konzulární činnosti    
DKČ-p Diplomatické a konzulární činnosti (přednáška)    
DKP-p Diplomatické a konzulární právo (přednáška)    
DiP Diplomatický protokol    
DiP-p Diplomatický protokol (přednáška)    
EDi Ekonomická diplomacie    
EDi-p Ekonomická diplomacie (přednáška)    
EkS Ekonomická statistika    
EkS-p Ekonomická statistika (přednáška)    
EAG Ekonomické aspekty globalizačních procesů    
EAG-p Ekonomické aspekty globalizačních procesů (přednáška)    
Eko1 Ekonomie 1    
Eko1-p Ekonomie 1 (přednáška)    
Eko2 Ekonomie 2    
Eko2-p Ekonomie 2 (přednáška)    
ERA Erasmus    
EvI Evropská integrace    
EvI-p Evropská integrace (přednáška)    
EvI1 Evropská integrace 1    
EvI1-p Evropská integrace 1 (přednáška)    
EPr-p Evropské právo (přednáška)    
FSP1-p Filozofie a sociologie politiky 1 (přednáška)    
FSP2-p Filozofie a sociologie politiky 2 (přednáška)    
FEU Financování EU    
FEU-p Financování EU (přednáška)    
FDP-p Finanční a daňové právo    
FPr Finanční právo    
FPr-p Finanční právo (přednáška)    
FrJ Francouzský jazyk    
GPR Geneze a základy PR    
GPR-p Geneze a základy PR (přednáška)    
GSE-p Geopolitika střední Evropy (přednáška)    
GSP-p Geopolitika středoevropského prostoru (přednáška)    
Glo Globalizace    
Glo-p Globalizace (přednáška)    
GMV Globalizace v mezinárodních vztazích    
GMV-p Globalizace v mezinárodních vztazích (přednáška)    
HoP Hospodářská politika    
HoP-p Hospodářská politika (přednáška)    
IAČ Informačně analytická činnost    
IAČ-p Informačně analytická činnost (přednáška)    
IMV Integrační procesy v MV    
IMV-p Integrační procesy v MV (přednáška)    
InP1-p Investigativní publicistika 1 (přednáška)    
InP2 Investigativní publicistika 2    
ItJ Italský jazyk    
JAZ Jazykový blok    
KPS-p Komparace politických systémů (přednáška)    
KPo1-p Komparativní politologie 1 (přednáška)    
KPo2-p Komparativní politologie 2 (přednáška)    
KSV Kontrolní systémy VS ČR a EU    
KrM Krizový management ve VS    
KrM-p Krizový management ve VS (přednáška)    
KDM-p Kulturní dimenze mezinárodních vztahů (přednáška)    
LbP Lobování v politice    
LbP-p Lobování v politice (přednáška)    
MEF Management ekonomiky a financí    
MEF-p Management ekonomiky a financí (přednáška)    
MLZ Management lidských zdrojů    
MLZ-p Management lidských zdrojů (přednáška)    
MnK-p Manažerská komunikace (přednáška)    
MaK Marketingová komunikace    
MaK-p Marketingová komunikace (přednáška)    
MaV Marketingový výzkum    
MaV-p Marketingový výzkum (přednáška)    
MKo1-p Mediální komunikace 1 (přednáška)    
MKo2-p Mediální komunikace 2 (přednáška)    
MKo3-p Mediální komunikace 3 (přednáška)    
MKu-p Mediální kultura (přednáška)    
MeP1 Mediální praktika 1    
MeP2 Mediální praktika 2    
MeP3 Mediální praktika 3    
MdP Mediální právo    
MdP-p Mediální právo (přednáška)    
MTe Mediální technologie    
MAP1 Mediální, autorské a reklamní právo 1    
MAP1-p Mediální, autorské a reklamní právo 1 (přednáška)    
MAP2 Mediální, autorské a reklamní právo 2    
MAP2-p Mediální, autorské a reklamní právo 2 (přednáška)    
MNB1-p Mezinárodní a národní bezpečnost 1 (přednáška)    
MNB2 Mezinárodní a národní bezpečnost 2    
MNB2-p Mezinárodní a národní bezpečnost 2 (přednáška)    
MBO-p Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru (přednáška)    
MEV1 Mezinárodní ekonomické vztahy 1    
MEV1-p Mezinárodní ekonomické vztahy 1 (přednáška)    
MEV2 Mezinárodní ekonomické vztahy 2    
MEV2-p Mezinárodní ekonomické vztahy 2 (přednáška)    
MEk1-p Mezinárodní ekonomie 1 (přednáška)    
MEk2-p Mezinárodní ekonomie 2 (přednáška)    
MOr Mezinárodní organizace    
MOr-p Mezinárodní organizace (přednáška)    
MPo Mezinárodní politika    
MPo-p Mezinárodní politika (přednáška)    
MPV1-p Mezinárodní právo veřejné 1 (přednáška)    
MPV2-p Mezinárodní právo veřejné 2 (přednáška)    
MVD Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář    
MTM1 Moderní trendy v marketingové komunikaci 1    
MTM2 Moderní trendy v marketingové komunikaci 2    
MTM2-p Moderní trendy v marketingové komunikaci 2 (přednáška)    
NěJ Německý jazyk    
ODG Obory diplomacie v globalizovaném světě    
ODG-p Obory diplomacie v globalizovaném světě (přednáška)    
PEI Politická a ekonomická integrace EU    
PEI-p Politická a ekonomická integrace EU (přednáška)    
PoG Politická geografie    
PoG-p Politická geografie (přednáška)    
PoK1 Politická komunikce a politické kampaně 1    
PoK1-p Politická komunikce a politické kampaně 1 (přednáška)    
PoK2-p Politická komunikce a politické kampaně 2 (přednáška)    
PoM Politický marketing    
PoM-p Politický marketing (přednáška)    
PMK Politika, média, komunikace    
PMK-p Politika, média, komunikace (přednáška)    
Pol Politologie    
Pol-p Politologie (přednáška)    
PMV Politologie v mezinárodních vztazích    
PMV-p Politologie v mezinárodních vztazích (přednáška)    
PRV PR ve veřejné správě    
PRV-p PR ve veřejné správě (přednáška)    
PRE1-p PR, elity a politika 1 (přednáška)    
PRE2-p PR, elity a politika 2 (přednáška)    
PEU Právo Evropské unie    
PEU-p Právo Evropské unie (přednáška)    
PDi Preventivní diplomacie    
PDi-p Preventivní diplomacie (přednáška)    
PRM-p Public relations a moderní společnost (přednáška)    
Rét Rétorika    
Rét-p Rétorika (přednáška)    
RAP-p Rozhodování a analýza v politice (přednáška)    
RuJ Ruský jazyk    
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1    
SpP Společenský protokol    
SpP-p Společenský protokol (přednáška)    
SPr Správní právo    
SPr-p Správní právo (přednáška)    
Sta Statistika    
Sta-p Statistika (přednáška)    
SZS Struktura a činnost zahraniční služby    
SZS-p Struktura a činnost zahraniční služby (přednáška)    
SvE-p Světová ekonomika (přednáška)    
ŠpJ Španělský jazyk    
TÚP-p Technika úřednické práce    
TSD1 Tematický seminář k diplomové práci 1    
TDM Teorie a dějiny masové komunikace    
TDM-p Teorie a dějiny masové komunikace (přednáška)    
TMI Teorie a management inovací    
TPR1 Teorie a praxe PR 1    
TPR1-p Teorie a praxe PR 1 (přednáška)    
TPR2 Teorie a praxe PR 2    
TPR2-p Teorie a praxe PR 2 (přednáška)    
TPŘ Teorie a praxe řešení politických/mezinárodních konfliktů    
TPŘ-p Teorie a praxe řešení politických/mezinárodních konfliktů (přednáška)    
TMV-p Teorie mezinárodních vztahů (přednáška)    
TPS-p Teorie práva, státověda a ústavní právo (přednáška)    
ÚPr Ústavní právo    
ÚPr-p Ústavní právo (přednáška)    
ÚMV Úvod do mezinárodních vztahů    
ÚMV-p Úvod do mezinárodních vztahů (přednáška)    
ÚzS Územní samospráva    
ÚzS-p Územní samospráva    
VFÚ2 Veřejné finanace a účetnictví 2    
VFÚ1 Veřejné finance a účetnictví 1    
VFČ Veřejné finance ČR a EU    
VFČ-p Veřejné finance ČR a EU (přednáška)    
VoP Volitelný předmět    
VoP-cj Volitelný předmět v cizím jazyce    
ZEV Zahraničně ekonomické vztahy ČR    
ZEV-p Zahraničně ekonomické vztahy ČR (přednáška)    
ZSV Základy a struktura veřejné správy    
ZSV-p Základy a struktura veřejné správy (přednáška)    
ZDi-p Základy diplomacie - přednáška    
ZMa Základy marketingu    
ZMa-p Základy marketingu (přednáška)    
ZMP-p Základy mezinárodního práva (přednáška)    
ZMV Základy mezinárodních vztahů    
ZVS Základy veřejné správy    
ZVS-p Základy veřejné správy (přednáška)    
195