(Česky) Evropská studia a veřejná správa

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě
Программа обучения:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Стандартный срок обучения:
2 roky
Форма обучения:
prezenční a kombinovaná

(Česky) Magisterský studijní obor Evropská studia a veřejná správa je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti evropských integračních procesů nebo veřejné správy.

Profilové předměty

  • (Česky) Dějiny moderní veřejné správy v ČR
  • (Česky) Kontrolní systémy veřejné správy v ČR a EU
  • (Česky) Veřejné finance ČR a EU
  • (Česky) Mezinárodní právo veřejné
  • (Česky) Financování EU
  • (Česky) Správní právo trestní v ČR

Profil absolventa

Absolvent je vybaven znalostmi z oblasti státní správy a územní samosprávy ČR i znalostmi o fungování a rozhodovacích principech EU. Do praxe může přenést své poznatky z mezinárodního a evropského práva a o veřejných financích v ČR a EU. Nechybí mu odborná jazyková vybavenost, díky které se může ucházet o pozice v institucích mezinárodního rozsahu. Uplatní se současně v úřadech státní správy a územní samosprávy a jejich institucích.

(Česky) Katedra evropských studií, veřejné správy a práva

(Česky) Katedra evropských studií, veřejné správy a práva se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Základy práva, Mezinárodní a komunitární právo, Základy veřejné správy) a vybraných předmětů pro další profilace (Autorské právo, Aplikace práva). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6202R058 „ Veřejná správa a Public Relations“, na které se podílí spolu s katedrou PR a komunikace.

Katedra se podílí rovněž na výuce předmětů obecného základu magisterského studia (Právo Evropské unie) a vybraných předmětů pro další specializace (Evropské správní právo a jeho tvorba, Kontrolní systémy veřejné správy v ČR a EU, Mezinárodní právo veřejné).

(Česky) Katedra rovněž zajišťuje výuku specializačních kurzů v oblasti tvorby práva a informační povinnosti orgánů veřejné správy pro zájemce z veřejné správy. Členové katedry aktivně spolupracují s ústředními orgány státní správy (Legislativní rada vlády).

Контактный бланк

Используйте интегрированный электронный бланк, посредством которого можно обращаться к нам.

Об институте

Полезная информация