(Česky) Katedra jazyků

(Česky)

Katedra jazyků zajišťuje výuku prvního, druhého a třetího cizího jazyka podle oborového zaměření studenta. Jako první cizí jazyk je zpravidla angličtina, druhý a třetí cizí jazyk může student zvolit z nabídky NJ, FJ, ŠpJ, RJ, ItJ. Rovněž si může zvolit souběžně s angličtinou další jazyk na úrovni prvního cizího jazyka a složit z něho závěrečnou bakalářskou zkoušku.

V bakalářském studiu probíhá výuka AJ ve všech semestrech, druhý cizí jazyk ve čtyřech semestrech a třetí v posledních dvou semestrech oboru diplomacie a zahraniční vztahy. V 5. a 6. semestru je možno si zapsat druhý cizí jazyk jako nepovinnou odbornou konverzaci.

(Česky)

V magisterském studiu se vyučuje angličtina jako volitelná odborná konverzace, další cizí jazyk je povinný a možno jej zvolit dle nabídky výše. Katedra se podílí na výuce odborných předmětů v cizím jazyce.
Vyučující jsou zkušení vysokoškolští učitelé spolupracující často s jinou VŠ, např. Univerzitou Karlovou, externí pedagogové a rodilí mluvčí. Mnozí jsou autory učebních materiálů připravených speciálně pro tuto vysokou školu (němčina, francouzština). Katedra využívá zahraničních studijních nabídek programu ERASMUS (Slovensko, Turecko, Dánsko).

Об институте

Полезная информация