(Česky) Mezinárodní management a marketing

(Česky) Bakalářský program (Česky) Prezenční (Česky) Kombinované

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

„Ze svých mnohaletých zkušeností vím, že kvalitní vzdělání je spolu se zkušenostmi z oboru klíčové pro rozvoj studenta,“ říká bývalá generální ředitelka CzechTourism a garantka programu doc. Monika Palatková. Právě proto probíhá výuka se zapojením odborníků z praxe, ředitelů hotelů, lidí z destinačních managementů nebo profesionálů z digitálního marketingu. Díky podepsaným smlouvám o spolupráci s hlavními hráči na trhu, jako jsou Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací nebo Asociace komunikačních agentur, budou mít studenti možnost vybrat si stáž, která jim nejvíce vyhovuje.

Navíc budou moci vybraní studenti pracovat už během studia pro reálné klienty v naší studentské marketingové agentuře. Kromě získání cenných zkušeností budou tak mít možnost si při studiu i přivydělat.

(Česky) Výhody studia na VŠMVV

foto

(Česky) Individuální přístup

(Česky) Momentální průměrná velikost tříd je mezi 20-25 studentů

foto

(Česky) Úspěšní absolventi

(Česky) Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

(Česky) Konec biflování

(Česky) U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

(Česky) Zkušení vyučující

(Česky) Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučující z Cambridge University a mnozí jiní.

(Česky) Profesní zaměření

 • (Česky) Digitální marketing

  Získáte průpravu v oblasti strategického plánování, využívání i manažerského řízení moderních nástrojů digitálního marketingu. Naučíme Vás, jak pracovat s obsahem, protože „obsah je král“. Dokážete řídit, realizovat a monitorovat další navazující marketingové aktivity a reportovat i kontrolovat výsledky s využitím analytických nástrojů. Naučíte se pracovat nejen s on-line nástroji, ale také živé komunikaci s partnery a klienty. Můžete si vybrat, zda zvolíte práci v reklamní či mediální agentuře, jiné soukromé firmě, ve veřejném či neziskovém sektoru či zda si vlastní firmu sami založíte.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Integrovaná marketingová komunikace
  • Mezinárodní strategický marketing
  • Marketingový výzkum
  • Digitální marketing
  • Social Media Marketing
  • Content Marketing
  • Řízení nástrojů digitálního marketingu
  • Analytika a měření efektivity marketingových nástrojů

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Manažer pro digitální marketing
  • Manažer sociálních médií
  • Analytik digitálních médií
  • Manažer pro obsah 
  • Key account manager
  • Digital account director
 • (Česky) Digitální Brand Management

  Dokážete připravit a realizovat efektivní on-line nástroje a propojit je s off-line nástroji pro podporu a rozvoj značky. Naučíte se, jak podporovat značku a její umístění s využitím nástrojů digitálního marketingu včetně řízení rozpočtu a sledování efektivnosti. Budete připraveni na řízení celého portfolia značky i řízení a koordinování interních týmů v organizaci. Na Vás bude, zda si vyberete práci v některé z velkých či nadnárodních firem, v reklamní agentuře nebo se budete věnovat vlastnímu podnikání.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Integrovaná marketingová komunikace
  • Mezinárodní strategický marketing
  • Analytika a měření efektivity marketingových nástrojů
  • Digitální marketing
  • Strategické řízení digitálního marketingu
  • Strategie řízení v mediální a komunikační agentuře

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Manažer pro strategii
  • Marketing digital brand manager
  • Junior brand manager
  • Key account manager
  • Analytik značky
 • (Česky) Marketing a Public Relations (PR)

  Naučíte se, jak připravit strategii integrované marketingové komunikace a jak plánovat jednotlivé nástroje, ať už je to reklama, PR, podpora prodeje, event marketing a další. Připravíte se na řízení marketingových kampaní i PR, jejich monitorování a sledování jejich úspěšnosti tak, abyste mohli řídit kampaně a PR v reklamní agentuře nebo v jakékoliv jiné organizaci. Marketingovou komunikaci zvládnete nejen v digitálním, ale také v reálném off-line prostředí. Díky získanému přehledu a praktickému způsobu výuky včetně semestrální praxe můžete volit mezi řídícími pozicemi v soukromé firmě, PR, reklamní či mediální agentuře, veřejném či neziskovém sektoru nebo se zaměříte na budování vlastního podnikání.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Mezinárodní obchodní jednání
  • Řízení nástrojů digitálního marketingu
  • Aktuální trendy řízení PR
  • Spotřebitelské chování
  • Řízení mediální a výkonové kampaně
  • Analytika a měření efektivity marketingových nástrojů
  • Marketingový výzkum

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Manažer marketingové komunikace
  • Manažer PR
  • Analytik marketingových nástrojů
  • Key account manager
  • Event manažer
  • Manažer pro digitální marketing
  • Manažer marketingového výzkumu
 • (Česky) Mezinárodní marketing a management

  Získáte znalosti a dovednosti marketingu a managementu v kontextu mezinárodního prostředí. Vaší předností bude zvládnutí přípravy a řízení celého marketingového procesu na mezinárodním trhu se všemi kulturními a dalšími odlišnostmi. Naučíte se uvažovat, plánovat, komunikovat a řídit procesy v marketingu v globálním prostředí. Díky mezinárodní orientaci a jazykové výbavě můžete přemýšlet o práci v České republice i v zahraničí, a to zejména o řídících pozicích v marketingových agenturách, marketingových odděleních soukromých firem i v organizacích veřejné správy či neziskových organizacích.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Analytika a měření efektivity marketingových nástrojů
  • Mezinárodní obchodní jednání
  • Kreativa a její kulturní odlišnosti
  • Spotřebitelské chování
  • Integrovaná marketingová komunikace
  • Mezinárodní strategický marketing
  • Marketingový výzkum
  • Řízení mediální a výkonové kampaně

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Manažer pro mezinárodní marketing
  • Manažer marketingové komunikace
  • Key account manager
  • Manažer digitálního marketingu
  • Manažer značky
  • Manažer pro vybrané teritorium
 • (Česky) Marketing a podnikání v cestovním ruchu

  Získáte přehled o tom, jak funguje marketing a podnikání v cestovním ruchu. Můžete si vyzkoušet, jak připravit podnikatelský plán, marketingovou strategii, ale i plán finanční pro uskutečnění Vašeho podnikatelského záměru na trhu cestovního ruchu. Dokážete se orientovat na trhu a efektivně se rozhodovat v dynamickém, technologiemi ovlivněném prostředí. Své dovednosti můžete uplatnit nejen při rozvíjení vlastního podnikání, ale i v soukromém sektoru v cestovním ruchu nebo jako expert – konzultant pro celý široký segment cestovního ruchu. Dokonce můžete své ambice realizovat i v rozvoji destinací cestovního ruchu ve veřejné správě i neziskovém sektoru.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Marketingová strategie destinace
  • Řízení tvorby produktu
  • Mezinárodní cestovní ruch a udržitelnost
  • Mezinárodní strategický marketing
  • Ekonomika podniku
  • Management ekonomiky a financí
  • Řízení lidských zdrojů
  • Mezinárodní obchodní jednání
  • Marketingový management destinací
  • Mezinárodní cestovní ruch

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Podnikatel ve službách cestovního ruchu (ubytování, lázeňské služby, stravování, doprava, apod.)
  • Konzultant
  • Manažer pro služby cestovního ruchu
  • Manažer rozvoje udržitelného cestovního ruchu ve veřejném či neziskovém sektoru
  • Manažer strategického řízení destinace
  • Manažer produktu
 • (Česky) Sales and marketing manager

  Dozvíte se, jak plánovat a realizovat obchodní politiku firmy, plánovat a řídit marketingovou strategii a marketingové nástroje v mezinárodním prostředí. Získáte přehled o řízení vztahů s klienty, médii, místní komunitou v destinaci cestovního ruchu či vztahu s externími dodavateli. Naučíte se, jak vést obchodní jednání, jak připravit smlouvy s partnery, jak řídit prodejní a marketingový tým, ale i jak řídit rozpočet, reportovat výsledky a získat zpětnou vazbu. S uvedenou výbavou získáváte vysoký rating na trhu práce, a to zejména pro pozice ve službách cestovního ruchu (ubytování, lázeňské služby, cestovní kancelář, gastronomické služby, dopravní služby a další), ale i v navazujících odvětvích (např. kulturní služby, zábavní služby).

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Mezinárodní obchodní jednání
  • Mezinárodní cestovní ruch
  • Řízení tvorby produktu
  • Hotel, spa a wellness management
  • Digitální marketing v mezinárodním turismu
  • Kreativa a její kulturní odlišnosti
  • Řízení nástrojů digitálního marketingu
  • Marketingový výzkum v mezinárodním turismu
  • Aktuální trendy řízení PR
  • Spotřebitelské chování

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Sales and marketing manager
  • Manažer rezervací
  • Produkt manager
  • PR manager
  • Event manager
  • Manažer recepce
 • (Česky) Manažer hotelového a lázeňského provozu

  Naučíte se, jak plánovat a naplňovat obchodní plán hotelu, lázeňského, wellness či gastronomického zařízení v mezinárodním prostředí. Seznámíte se s denní operativou zaměřenou na provozní, obchodní, personální a další aktivity. Vyzkoušíte si, jak komunikovat napříč interními týmy, jak řídit materiálně-technické vybavení, interní procesy v návaznosti na platnou legislativu, jak se vyznat v cenové politice nebo jak zpracovat reporting plnění cílů v návaznosti na rozpočet. Díky semestrální praxi budete mít možnost vyzkoušet si provoz hotelu či lázeňského/wellness zařízení na vlastní kůži. Jen tak se z Vás může stát dobrý manažer hotelu či lázní/wellness. Poptávka po dobrých manažerech je stále vysoká.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Vybrané kapitoly z managementu
  • Ekonomika podniku
  • Management ekonomiky a financí
  • Řízení lidských zdrojů
  • Mezinárodní cestovní ruch
  • Hotel, spa a wellness management
  • Řízení hotelového provozu
  • Řízení tvorby produktu
  • Finanční řízení hotelu a lázeňských zařízení
  • Spotřebitelské chování

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Hospitality manager
  • Spa manager
  • Wellness manager
  • Hotel operations manager
  • F&B (food and beverage)
  • Manager
  • MICE manager
  • Event manager
  • Congress manager
  • Revenue manager

(Česky) Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020 – 2021

(Česky) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

21.01., 18.02., 18.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 19.08. a 09.09.
Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat online od 16:00.

Po uvolnění nařízení vlády budou opět formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací

(Česky) Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

(Česky) Přijďte si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří Vás u nás rádi přivítají a provedou.

Chci Přijít na prohlídku školy

(Česky) Nezávazná (Česky) registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Об институте

Полезная информация