(Česky) Veřejná správa a Public Relations

Tříleté bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě
Программа обучения:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Стандартный срок обучения:
3 roky
Форма обучения:
prezenční a kombinovaná

Studenti se mohou v rámci studia oboru Veřejná správa a Public Relations zamerať a profilovať na Public Relations. Škola touto profilací reaguje na rostoucí význam komunikace a ovlivňování společnosti. Absolvování profilace PR a dané specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních. Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách apod.

Profilové předměty

  • (Česky) Teorie a praxe PR
  • (Česky) Analýza mediálních obsahů
  • (Česky) Mediální komunikace
  • (Česky) Marketingová komunikace
  • (Česky) Geneze a základy PR
  • (Česky) Základy marketingu

Profil absolventa

Absolvent je schopen uplatnit studiem získané odborné znalosti a dovednosti v subjektech veřejné správy v ČR, EU i dalších mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, NATO, OECD apod.) a v komunikaci s veřejností u firem orientovaných na PR aktivity, reklamních agenturách nebo ve sdělovacích prostředcích.

Институт международного менеджмента и маркетинга

(Česky) Public Relations je akreditovanou specializací oboru „Veřejná správa a Public Relations“. Škola touto profilací reaguje na rostoucí význam komunikace a ovlivňování společnosti. Absolvování profilace PR a dané specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních.

(Česky) Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách apod.

Контактный бланк

Используйте интегрированный электронный бланк, посредством которого можно обращаться к нам.

Об институте

Полезная информация