МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ

Программы бакалавриата Полноценные комбинированные

(Česky)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, nabízíme možnost absolvování studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku v Praze. Vysokou kvalitu tohoto programu zajišťují akademičtí pracovníci , kteří pocházejí z praxe a působí jako špičkoví auditoři, daňoví poradci, finanční analytici atd. Díky tomu absolvent získává poznatky jak z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, tak i z manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studium zprostředkovává rovněž poznatky z oblasti financí, peněžního a kapitálového trhu, rozpočtové soustavy a daňové problematiky. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví, dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a sestavování a ověřování účetní závěrky. Budoucí studenti nebudou mít nouzi o praxi již během studia, protože strategickým partnerem oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je auditorská společnost BDO CA s.r.o. Díky níž mohou studenti navštěvovat Účetní centrum a setkat se tak s reálnými účetními případy přímo v praxi. BDO CA s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností ve světě.

x

foto

x

x

foto

x

x

foto

x

x

foto

x

x

(Česky) Seznam studovaných předmětů a školné

 • (Česky) 1. ročník

  (Česky) Povinné předměty

  (Česky) První semestr

  • Mikroekonomie
  • Matematika I
  • Základy účetnictví
  • Marketing
  • Management
  • Základy informatiky I
  • Cizí jazyk – první
  • Cizí jazyk – druhý

  (Česky) Druhý semestr

  • Makroekonomie
  • Matematika II
  • Finanční účetnictví I
  • Základy informatiky 2
  • Cizí jazyk – první
  • Cizí jazyk – druhý
 • (Česky) 2. ročník

  (Česky) Povinné předměty

  (Česky) Třetí semestr

  • Statistika I
  • Finanční matematika
  • Podniková ekonomika
  • Finanční účetnictví II
  • Základy práva
  • Cizí jazyk – první
  • Cizí jazyk – druhý

  (Česky) Čtvrtý semestr

  • Statistika II
  • Finance podniku
  • Daně I
  • Účetní a daňová specifika s. r. o.
  • Právo v podnikání
  • Odborná praxe I
  • Cizí jazyk – první
  • Cizí jazyk – druhý
 • (Česky) 3. ročník

  (Česky) Povinné předměty

  (Česky) Pátý semestr

  • Manažerské finance
  • Manažerské účetnictví
  • Daně II
  • Psaní odborných prací
  • Odborná praxe II

  (Česky) Šestý semestr

  • Finanční analýza
  • Využití počítačů v účetnictví
  • Seminář k bakalářské práci
 • (Česky) Volitelné předměty

  (Česky) Celkem si student může vybrat X předmetů

  (Česky)

  • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
  • Daňový řád
  • Aplikace daňové soustavy v praxi I. (DZP)
  • Aplikace daňové soustavy v praxi II. (DPH)
  • Nemocenské pojištění a pojistné

  (Česky)

  • Mzdová propedeutika
  • Personalistika
  • Pracovní právo
  • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
  • Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele (Praha)
 • (Česky) Školné

  (Česky) Školné pro akademický rok 2020/21

  (Česky) Denné studium

  • 22,000,-Kč/semestr

  (44,000,-Kč/akademický rok)

  (Česky) Kombinované studium

  • 22,000,-Kč/semestr

  (44,000,-Kč/akademický rok)

Об институте

Полезная информация