Členovia Inštitútu

Súčasným riaditeľom inštitútu je doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., ktorý akreditované vzdelávacie programy pripravuje v spolupráci s dekanom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach,  Dr.h.c. doc. Ing. Stanislavom Szabóm, PhD., MBA, LL.M.