doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Rektorka

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Soukromá vysoká škola ekonomická

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. pôsobí ako audítorka s vlastnou praxou. Patrí medzi najväčšie kapacity v oblasti účtovníctva a audítorstva v Českej republike s mnohými publikáciami pre širokú verejnosť ako aj pre účtovníkov a audítorov.

Od roku 2014 je rektorou Soukromé vysoké školy ekonomické a od roku 2021 aj rektorkou Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Jej cieľom je zakomponovať obe školy do novej skupiny  súkromných vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike a takto prispieť ku skvalitneniu vysokoškolského prostredia.