doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Rektorka

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. pôsobí ako audítorka s vlastnou praxou. Patrí medzi najväčšie kapacity v oblasti účtovníctva a audítorstva v Českej republike s mnohými publikáciami pre širokú verejnosť ako aj pre účtovníkov a audítorov.

V rokoch 2014 až 2021 bola rektorkou Súkromnej vysokej školy ekonomickej. Od roku 2021 pôsobí ako rektorka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Jej cieľom je zakomponovať obe školy do novej skupiny  súkromných vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike a takto prispieť ku skvalitneniu vysokoškolského prostredia.