PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

Odborný asistent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

analytik medzinárodných vzťahov, špecialista na súčasnú teóriu a prax diplomacie. Absolvoval magisterské štúdium (Mgr.) a rigorózne pokračovanie (PhDr.) v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia (2005) a získal doktorát (PhD.) v odbore medzinárodné vzťahy (2008) na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci štúdia absolvoval študijný pobyt na Universität zu Köln (Nemecko).
Ako stážista pôsobil v rámci diplomatickej služby SR na veľvyslanectvách vo Viedni, v Budapešti a v Haagu a na odbore diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí SR, a tiež v rámci inštitúcií EÚ v Európskom parlamente.
Ako hosťujúci vedecký pracovník pôsobil na Netherlands Institute of International Relations Clingendael v Haagu (Holandsko) a ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici a na Fakulte sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe.

Publikácie

PAJTINKA, Erik. Slovník diplomacie. Bratislava: PAMIKO spol., 2013. ISBN 9788085660081

PAJTINKA, Erik. Základy teórie a praxe diplomacie. Bratislava: PAMIKO spol., 2015. ISBN 978-80-85660-11-1.