PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.

Hospodářský a sociální historik a politolog (nar. 2. 6. 1979 v Děčíně). V r. 2005 absolvoval dvouborové studium historie-politologie na FF UK, v roce 2015 Ph.D. z Historických věd tamtéž.
Od r. 2010 působil na několika soukromých VŠ, byl také středoškolským pedagogem. Přednáší rovněž na FF UK. Od r. 2017 pracuje na Historickém ústavu AV ČR, v současné době zde vede dva granty.
Přednáší politologické předměty a hospodářské a sociální dějiny, zejména dějiny družstevnictví. Zabývá se také teoriemi totalitarismu.

Publikácie

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu severních Čech (2017)

Spotřební družstvo Včela mezi podnikáním a politikou v letech 1905–1938 aneb pevnost proletářů v Praze (2019)

Řada článků v odborných časopisech a kapitol v kolektivních monografiích.