prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vedeckú ašpirantúru ukončil 1982. Do 1992 odborný asistent Vysokej vojenskej pedagogickej školy. V rokoch 1992-1998 podnikateľ. V rokoch 1998-2002 riaditeľ kancelárie viceprezidenta FNM SR. Od roku 2002 -2008 docent a profesor VSMaPV v Banskej Bystrici. V rokoch 2008-2014 profesor Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejne správy v Bratislave. Od roku2014 do súčasnosti profesor na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne. Od roku 2020 do súčasnosti profesor na VSMVaV v Prahe.

Publikácie

Celkom publikoval 24 monografií a 10 skrípt, z ktorých najznámejšie sú:
Geopolitika
Bezpečnosť ľudstva
Bezpečnosť v 21. Storočí
Vedecko-technický rozvoj v 21.storočí
Vojny v 21. Storočí
EÚ geopolitickí aktér 21. Storočia
Príroda, klíma ľudstvo
Dynamický ekonomický systém
New security Theory
Current geopolitics of the European Union