Nové projekty

-

Průběžně řešené projekty

Průběžně řešené projekty Název: Etika a integrita ve veřejné správě, TA ČR TL1000260 řešitelské období: 2018-2021 Grantový projekt aplikovaného výzkumu, kde je VŠMVV zapojena jako aplikační garant, hlavní řešitel doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., spoluřešitel Ing. Květoslava Kořínková, CSc., JUDr. Olga Nebeská Anotace projektu Název: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov, APVV-18-0257 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., David Melas, Mphil, Denis Melas, MSc., spoluřešitel doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Název: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach, VEGA 1/0192/18 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, , hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. spoluřešitel Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD.

Připravované projekty