Školné 2019/2020

 

Výše školného platná pro akademický rok 2019/2020

Bakalářské
studium

Prezenční studium:

  • 32.000,-Kč/semestr (64.000,-Kč/ ak. rok)

Kombinované studium:

  • 30.000,-Kč/semestr (60.000,-Kč / ak. rok)

Magisterské
studium

Prezenční studium:

  • 28.000,-Kč/semestr (56.000,-Kč/ ak. rok)

Kombinované studium:

  • 26.500,-Kč/semestr (53.000,-Kč / ak. rok)
  • Účet: 86-8965510257/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo studenta

Při platbě ze zahraničí:

  • IBAN: CZ6201000000868965510257
  • SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX

Účet je vedený u KB, a. s., nám. Míru, Praha 2.

Další výhody pro naše studenty

Stipendium

Studenti mohou využít prospěchového stipendia zakladatele školy Ing. Aloise Houdka.
Více informací zde.

 

 

 

 

 

 

Pomocná vědecká síla

Nabízíme možnost snížení školného o hodiny, v rámci kterých vykonává student interní praxi u některého z útvarů či u některé z kateder vysoké školy.
Více informací: Petra Slavková

 

 

 

 

 

Ubytovací a sociální stipendium

Ubytovací a sociální stipendia poskytuje VŠMVV individuálně dle sociální situace žadatele.
Více informací: studijní oddělení

 

 

 

 

Studium na splátky

Školné na VŠMVV je možné platit za celý rok, po jednotlivých semestrech, nebo po dohodě i ve více splátkách.
Více informací: studijní oddělení