Stáž v zahraničí

Program Erasmus+: Erasmus umožňuje studentům realizovat 2-12 měsíční praktické stáže s finanční podporou v Programových zemích.
Praktické stáže mohou probíhat pouze v Programových zemích:

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • nečlenské země EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Makedonie

POZOR, mobilita do Švýcarska možná není.

Podmínky účasti:
Praktické stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného Bc. nebo Mgr. studijního programu na VŠMVVP– prezenční, kombinované formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • musí být po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • který byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Další informace:

 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Absolventská stáž: 

 • praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
 • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
 • výběrové řízení pro absolventskou stáž musí být vyřízeno PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky, následné administrativní úkony lze provést i po složení státnic.

POZOR, DŮLEŽITÉ!!!: podmínkou uzavření Účastnické smlouvy se stážistou je předchozí uzavření grantové smlouvy mezi VŠMVV a Národní agenturou v Praze (NAEP), která přiděluje finanční prostředky na studentské mobility a vyplacení grantu. Pokud by došlo ke zpoždění podpisů ze strany NAEP, stáže v letních měsících by nebyly možné.