Stipendium

Podmínky pro žadatele:
  • pro všechny studenty VŠMVV v celkové výši 100 000,- Kč
  • stipendium se uděluje zpětně – za prospěch v uplynulém akademickém roce
  • vážený průměr známek za předchozí AR musí dosahovat max. hodnoty 1,30 (včetně SZZK u končících ročníků)
  • student nesmí být hodnocen v žádném předmětu známkou „dobře“
  • všechny studijní povinnosti za daný AR musí být splněny do 30. září
  • žádost se adresuje správní radě s odevzdáním na sekretariát do 30. září 2020
  • správní rada pozve žadatele na setkání, jehož obsahem bude prezentace dovedností získaných při studiu a jeho výhled do budoucnosti
Kontakt pro podání žádosti:

Kateřina Vogeltanzová sekretariát generálního ředitele a rektora vogeltanzova@vsmvv.cz Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. U Santošky 17 150 00 Praha 5

Ing. Alois Houdek

zakladatel VŠMVV Praha

STIPENDIUM ALOISE HOUDKA

Stipendium Aloise Houdka je odkazem zakladatele školy, uchování vzpomínky na jeho osobnost, vize, plány a názory, zejména ve vztahu k mladým lidem, kterým je potřeba podle něj vstřícně pomáhat v jejich cestě za vzděláním.

Hlavním posláním stipendia je podpora nadaných a pracovitých studentů, kteří během svého studia dosahují nadstandardních výsledků. Pro získání stipendia musí každý uchazeč splnit nastavená kritéria a současně přesvědčit o svých kvalitách členy správní rady.

ARCHIV STIPENDISTŮ

Získejte za své studijní výsledky prospěchové stipendium, stejně jako v uplynulém roce tito studenti:

V minulých letech stipendium získali:

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.