Studium v zahraničí

Podmínky studia v zahraničí: 

  • Studium je jednosemestrální (možnost prodloužení v průběhu studia o jarní semestr)
  • Požadovaný jazyk pro studium na uvedených universitách je angličtina, pokud není stanoveno jinak.
  • Finanční příspěvek na krytí zvýšených osobních nákladů z grantu EU je od 300 EUR na měsíc (v závislosti na zemi studia a aktuálních sazbách pro daný akademický rok). Znamená to, že finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících se studiem v zahraničí, tzn. na cestovní výdaje a na vyšší životní náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora nepokrývá plně náklady spojené se studiem v zahraničí.
  • VŠMVVP uzavře se studenty, vybranými ke studiu v zahraničí dohodu, ve které budou uvedeny podmínky vyslání a hlavně dohodnut studijní program z hlediska výběru předmětů. Bude stanoveno, které předměty studované v zahraničí budou následně uznány VŠMVVP.
  • Potřebné dokumenty před a po studiu v zahraničí: Learning Agreement, Application Form, Finanční dohoda, Transcript of Records, Confirmation of Erasmus study period
  • Po celou dobu studia v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na VŠMVVP, tzn., že nemůže ukončit studium na VŠMVP před ukončením studijního pobytu v zahraničí (např. absolvováním státních závěrečných zkoušek apod.).
  • Student musí uzavřít zdravotní pojištění na dobu zahraničního pobytu programu Erasmus
  • Výběr studentů, kteří se zajímají o studijní pobyt v rámci programu ERASMUS, je v kompetenci VŠMVVP. Vysoká škola zajistí, aby výběr byl prováděn nestranně, transparentně a koordinovaně. Podle pokynů EK a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v ČR zajistí informovanost všech studentů o možnosti přihlásit se do výběrového řízení a zajistí rovněž rovný přístup ke všem studentům, splňujících podmínky pro studium v zahraničí v rámci tzv. mobility studentů.