Studium – výběrové řízení

Průběh výběrového řízení: 
Výběrové řízení je veřejné. Všichni uchazeči o studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit tohoto řízení od jeho zahájení až do samotného konce. Při zahájení výběrového řízení budou dány všeobecné informace pro zájemce programu Erasmus.

Složení výběrové komise:

  • Mgr. Miloslava Přibylová, vedoucí studijního oddělení
  • Mgr. Kateřina Baušteinová, vedoucí katedry jazyků – angličtina
  • Mgr. Radka Hronovská,  koordinátor programu Erasmus+ Outgoing