Studium – výběrové řízení

Výběrového řízení se uskuteční v průběhu března 2019.

 


Průběh výběrového řízení: 
Výběrové řízení je veřejné. Všichni uchazeči o studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit tohoto řízení od jeho zahájení až do samotného konce. Při zahájení výběrového řízení budou dány všeobecné informace pro zájemce programu Erasmus.

Složení výběrové komise:

  • Mgr. Miloslava Přibylová, vedoucí studijního oddělení
  • Mgr. Kateřina Baušteinová, vedoucí katedry jazyků – angličtina
  • Ing. Dagmar Dvořáková,  koordinátor programu Erasmus+