Studijní oddělení

Typ Název Akce
PDF Žádost o poskytnutí ubytovacího stipendia Stáhnout
PDF Oficiální zadání bakalářské práce Stáhnout
PDF Oficiální zadání diplomové práce Stáhnout
PDF Žádost o individuální studijní plán Stáhnout
PDF Žádost o uznání zkoušek a zápočtů Stáhnout
PDF Žádost o opakování ročníku Stáhnout
PDF Žádost o převedení předmětu Stáhnout

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

palatkova@vsmvv.cz, +420 251 171 945

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

kohoutek@vsmvv.cz, +420 251 171 951

Mgr. Miloslava Přibylová

pribylova@vsmvv.cz, +420 251 171 935

Mgr. Pavlína Varutti

varutti@vsmvv.cz, +420 251 171 936

Mgr. Petra Bulušková

buluskova@vsmvv.cz, +420 251 171 936

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.