Termíny / Deadlines

Konání konference: 11. prosince 2020

Zahájení od 10hodin

  • registrace účastníků do 30. listopadu 2020
  • zaslání příspěvku do 18. listopadu 2020

na email konference@vsmvv.cz

 

Date of the Conference: December 11, 2020

Starting from 10 o’clock

  • registration of participants by 30 November 2020
  • submission of a contribution by 18 November 2020

by email at: konference@vsmvv.cz