Termíny / Deadlines

 

Konání konference: listopad 2020

  • registrace účastníků do 20. října 2020
  • zaslání příspěvku do 30. října 2020

na email konference@vsmvv.cz

 

Date of the Conference: November 2020

  • registration of participants by 20 October 2020
  • submission of a contribution by 30 October 2020

by email at: konference@vsmvv.cz