Účetnictví a finanční řízení podniku

Bakalářský program Prezenční Kombinované

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, nabízíme možnost absolvování studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku v Praze. Vysokou kvalitu tohoto programu zajišťují akademičtí pracovníci , kteří pocházejí z praxe a působí jako špičkoví auditoři, daňoví poradci, finanční analytici atd. Díky tomu absolvent získává poznatky jak z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, tak i z manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studium zprostředkovává rovněž poznatky z oblasti financí, peněžního a kapitálového trhu, rozpočtové soustavy a daňové problematiky. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví, dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a sestavování a ověřování účetní závěrky. Budoucí studenti nebudou mít nouzi o praxi již během studia, protože strategickým partnerem oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je auditorská společnost BDO CA s.r.o. Díky níž mohou studenti navštěvovat Účetní centrum a setkat se tak s reálnými účetními případy přímo v praxi. BDO CA s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností ve světě.

Výhody studia na VŠMVV

foto

Individuální přístup

Momentální průměrná velikost tříd je mezi 20-25 studentů

foto

Úspěšní absolventi

Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

Konec biflování

U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

Zkušení vyučující

Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučující z Cambridge University a mnozí jiní.

Seznam studovaných předmětů a školné

 • 1. ročník

  Povinné předměty

  První semestr

  • Mikroekonomie
  • Matematika I
  • Základy účetnictví
  • Marketing
  • Management
  • Základy informatiky I
  • Cizí jazyk – první
  • Cizí jazyk – druhý

  Druhý semestr

  • Makroekonomie
  • Matematika II
  • Finanční účetnictví I
  • Základy informatiky 2
  • Cizí jazyk – první
  • Cizí jazyk – druhý
 • 2. ročník

  Povinné předměty

  Třetí semestr

  • Statistika I
  • Finanční matematika
  • Podniková ekonomika
  • Finanční účetnictví II
  • Základy práva
  • Cizí jazyk – první
  • Cizí jazyk – druhý

  Čtvrtý semestr

  • Statistika II
  • Finance podniku
  • Daně I
  • Účetní a daňová specifika s. r. o.
  • Právo v podnikání
  • Odborná praxe I
  • Cizí jazyk – první
  • Cizí jazyk – druhý
 • 3. ročník

  Povinné předměty

  Pátý semestr

  • Manažerské finance
  • Manažerské účetnictví
  • Daně II
  • Psaní odborných prací
  • Odborná praxe II

  Šestý semestr

  • Finanční analýza
  • Využití počítačů v účetnictví
  • Seminář k bakalářské práci
 • Volitelné předměty

  Celkem si student může vybrat X předmetů

  • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
  • Daňový řád
  • Aplikace daňové soustavy v praxi I. (DZP)
  • Aplikace daňové soustavy v praxi II. (DPH)
  • Nemocenské pojištění a pojistné
  • Mzdová propedeutika
  • Personalistika
  • Pracovní právo
  • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
  • Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele (Praha)
 • Školné

  Školné pro akademický rok 2020/21

  Denné studium

  • 22,000,-Kč/semestr

  (44,000,-Kč/akademický rok)

  Kombinované studium

  • 22,000,-Kč/semestr

  (44,000,-Kč/akademický rok)

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2019 – 2020

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT
22. 07., 20.08., 10.09., 24.09.

Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací

Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci Přijít na prohlídku školy

Nezávazná registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.