Učitel naživo

Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum), který realizuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha spolu s Učitelem naživo, z.ú. a za podpory řady finančních partnerů.

Jedná se o program celoživotního vzdělávání, který je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Získali titul Mgr./Ing. (nepedagogického směru), chtějí učit předmět(y) podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné pedagogické vzdělání.

Plný název programu je „Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – kombinované studium“. Program má osvědčení o akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků udělené MŠMT ČR.

 

Součásti programu

 

380 hodin PRAXE (z toho 290 hodin v rámci akreditace)

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

  • Každé pololetí/rok jiná škola a jiný učitel
  • Pozorování, týmové učení, samostatné učení, reflexe a rozbory
  • Návštěvy externího mentora, který pomůže hledat nové cesty
  • 5 celodenních exkurzí na zajímavých školách
  • Výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi

 

370 hodin VÝCVIKU

Špičkový, praktický, podložený

  • Učitel a jeho osobnostní rozvoj – sebezkušenostní (sebepoznávací) programy
  • Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové – respektující přístup, řešení konfliktů, práce s kázní, facilitace a práce se skupinovou dynamikou
  • Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých – kooperativní a badatelská výuka, Hejného metoda, kritické myšlení apod.

Ohlasy

 

Otevíráme nový běh programu od září 2021. Přihlásit se můžete od 15. 2. 2021. Za včasné přihlášení do 28. 2. 2021 získáte cenové zvýhodnění.

Přihlášky a více informací o programu naleznete na www.ucitelnazivo.cz.