Učitel naživo

Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele, který realizuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha spolu s Učitelem naživo, z.ú. a za podpory řady finančních partnerů.

Jedná se o program celoživotního vzdělávání, který je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Získali titul Mgr./Ing. (i nepedagogického směru), chtějí učit předmět(y) podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání.

Plný název programu je “Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ“. Program má osvědčení o akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků udělené MŠMT ČR.

Otevíráme nový běh programu od září 2019. Přihlásit se můžete do 28. 2. 2019. Za včasné přihlášení do 10. 2. 2019 získáte cenové zvýhodnění.

Přihlášky a více informací o programu naleznete na www.ucitelnazivo.cz.