Učitel naživo

Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý program pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum), který realizuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha spolu s Učitelem naživo, z.ú. a za podpory řady finančních partnerů.

Jedná se o program celoživotního vzdělávání, který je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Získali titul Mgr./Ing. (i nepedagogického směru), chtějí učit předmět(y) podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání.

Plný název programu je “Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ“. Program má osvědčení o akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků udělené MŠMT ČR.

 

Součásti programu

 

380 hodin PRAXE (z toho 290 hodin v rámci akreditace)

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

  • Každé pololetí/rok jiná škola a jiný učitel
  • Pozorování, týmové učení, samostatné učení, reflexe a rozbory
  • Návštěvy externího mentora, který pomůže hledat nové cesty
  • 5 celodenních exkurzí na zajímavých školách
  • Výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi

 

370 hodin VÝCVIKU

Špičkový, praktický, podložený

  • Učitel a jeho osobnostní rozvoj – sebezkušenostní (sebepoznávací) programy
  • Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové – respektující přístup, řešení konfliktů, práce s kázní, facilitace a práce se skupinovou dynamikou
  • Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých – kooperativní a badatelská výuka, Hejného metoda, kritické myšlení apod.

Ohlasy

 

Otevíráme nový běh programu od září 2021. Přihlásit se můžete od 31. 1. 2021. Za včasné přihlášení do získáte cenové zvýhodnění.

Přihlášky a více informací o programu naleznete na www.ucitelnazivo.cz.