Umění sebeprezentace a médiatrénink

Rozsah:  2 dny – 16 výukových hodin                                        Přihlášení na kurz zde

Cena: 5.000,- Kč/účastník

Termín: připravujeme

Lektor: PhDr. Zdeněk Altman

Cílem kurzu je získání a upevnění prezentačních dovedností, příprava na veřejná vystoupení a mediatrénink. V neposlední řadě také překonání zábran, ověření vlastních schopností a posílení sebevědomí.

Obsah:

Teoretická příprava a nácvik základních komunikačních dovedností:

Jak oslovit posluchače, základní pravidla veřejného vystupování a vystupování v náročných situacích

Práce s hlasem a celým tělem

Jak překonat rozpaky, zábrany, trému

Obsah a struktura projevu

Zvládání konfliktních situací

Specifika komunikace s médii.

Praktická cvičení a médiatrénink: 

Ověření si vlastních dovedností před kamerou

Rozbor záznamu a  zpětná vazba

Identifikace silných a slabých stránek osobnosti

Odhalení rezerv

Hledání optimální formy jednání a vystupování.

Místo a termín realizace: VŠMVV Praha

Způsob ukončení a doklad o absolvování:  Osvědčení o absolvování kurzu.

Vzdělávací programy budou zahajovány průběžně po naplnění dostatečným počtem zájemců (min. – 10 osob).