Univerzita třetího věku

Celoživotní vzdělávání – Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným.

Jedná se o soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v seniorském věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.

Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventům programu U3V vydá Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha osvědčení, jehož předání probíhá v kapli Sacre Coeur, v Praze 5.

V akademickém roce 2019 – 2020 se výuka nebude konat.

Výuka: 1x za 14 dní – ve čtvrtek od 15:00 – 17:30 hod.

Poplatek U3V:  činí 500,- Kč za semestr 

Přihlášky se podávají online. ( Zvolte Praha-posluchači CŽV-Univerzita třetího věku )

 

PŘIHLÁŠKA

 

Termíny podání přihlášky

Modul: Konflikty a jejich řešení

Obsah:

 – Konflikt očima antropologa  – přednášející doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

 – Teorie her – přednášející Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

 – Konflikt očima právníka/Teorie konfliktu – přednášející JUDr. Daniela Kovářová, doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

 – Diplomacie jako prostředek řešení či předcházení konfliktů –  přednášející prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

 – Krize studené války – přednášející Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D.

 – Současná ohniska konfliktu – přednášející doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

 – Síly OSN a jejich úloha v řešení mezinárodních konfliktů – přednášející Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D.