Interní grant Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha Systém interního grantového financování je tvořen zakladatelem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha pro podporu projektů v oblasti vědy a výzkumu, které propojují vědeckou a publikační činnost. Na zabezpečování interního grantového financování se podílí interní grantová komise, která zahájila činnost v roce 2018. Zdrojem interního grantového financování podle Grantového řádu interní grantové komise jsou prostředky vyčleněné z rozpočtu VŠMVV Praha. Administrativní zajištění interního grantového financování zabezpečuje ekonomická a personální ředitelka VŠMVV Praha a rektorát. Žádost o interní grant může podat student zapsaný na VŠMVV Praha v magisterském studijním programu nebo akademický pracovník VŠMVV Praha prostřednictvím elektronické žádosti včetně jejích příloh odkaz. Žádosti se podávají v Akademickém roce dvakrát, a to v ZS do 31. října a v LS do 28. února, na sekretariát vysoké školy. Každý interní grant musí generovat nejméně jeden publikační výstup uplatnitelný v RIV. Předseda interní grantové komise: doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. Dopisy předsedovi Grantové komise VŠMVV Praha adresujte na korespondenční adresu: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha U Santošky 17 150 00 Praha 5 Telefon: +420 251 171 947 Email: rudolf@vsmvv.cz Zodpovědný: tajemník rektora PhDr. Petr Rudolf, Ph.D.