Veřejná správa

Bakalářský program Prezenční Kombinované

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Studijní program, který opět nabírá na síle díky Evropské Unii. Tento studijní program je vhodný pro všechny studenty, kteří by chtěli pracovat ve vedoucích funkcích státní správy, v evropských a mezinárodních institucích nebo v manažerských funkcích v soukromém a neziskovém sektoru. Na kvalitu výuky dohlíží garantka programu doc. Marie Bohatá, která 10 let působila v Evropské komisi jako zástupkyně generálního ředitele Eurostatu (Evropský statistický úřad).

Otevření studijního programu připravujeme na září 2020.

Výhody studia na VŠMVV

foto

Individuální přístup

Momentální průměrná velikost tříd je mezi 20-25 studentů

foto

Úspěšní absolventi

Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

Konec biflování

U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

Zkušení vyučující

Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučující z Cambridge University a mnozí jiní.

Profesní zaměření

 • Evropské projekty a jejich řízení

  Kromě toho, že se dozvíte, jak se realizují jednotlivé politiky EU, budete se velmi dobře orientovat v řízení evropských projektů a čerpání finančních prostředků. Nejenže budete moci pracovat na vedoucích pozicích ve státní správě, ale budou mít o Vás zájem i firmy, které chtějí participovat na evropských projektech.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Veřejné politiky, Evropské fondy – nástroj politiky soudržnosti EU
  • Vybrané kapitoly z managementu
  • Projektové řízení
  • Prezentační a komunikační dovednosti
  • Kvalitativní metody a analýzy

  PROFIL STUDENTA

  • Vyšší úředník ve veřejné správě
  • Manažer/administrátor evropských projektů
  • Manažerské pozice v soukromém a neziskovém sektoru zaměřené na participaci v evropských projektech
 • Evropský úředník

  Naučíme Vás všechno o Evropské Unii. Díky tomu budete mít dovednosti, které Vám pomohou získat zaměstnání v evropských institucích. I když mnoho lidí vnímá slovo úředník negativně, nutno podotknout, že práce v evropských institucích je jedna z nejlukrativnějších prací, která se ohodnocením vyrovná vysoce postaveným manažerům.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Evropská integrace
  • Mezinárodní právo
  • Právo EU a jeho vymáhání
  • Veřejné politiky
  • Veřejné finance EU
  • Kontrolní systémy EU
  • EU Governance and Financing

  PROFIL STUDENTA

  • Vyšší úředník ve veřejné správě
  • Úředník v evropských institucích a mezinárodních organizacích
  • Manažerské funkce v soukromém či neziskovém sektoru
 • Řízení státu v globalizovaném světě

  Student se seznámí se specifiky řízení státu ve vztahu k řízení firem. Pochopí rozdíly mezi politickou a odbornou složkou řízení státu a úlohu evropské integrace v globalizované společnosti. Absolvent bude schopen zastávat vedoucí funkce nejen ve veřejné správě ale i v nadnárodních nebo mezinárodních institucích a ve firmách.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Evropská integrace
  • Principy řízení státu a právní systém
  • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
  • Mezinárodní organizace a veřejná správa
  • Integrita veřejné správy

  PROFIL STUDENTA

  • Vyšší úředník ve veřejné správě v evropských institucích a mezinárodních organizacích
  • Manažerské funkce v soukromém či neziskovém sektoru
 • Moderní technologie ve veřejné správě

  Moderní technologie umožňují nejen zkvalitňování veřejné správy a zavádění klientského přístupu k občanům zejména formou e-govermentu, ale i jejich aktivní participaci na veřejné správě v rámci otevřeného vládnutí. Součástí otevřeného vládnutí je i komunikace se stakeholders a posilování spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Společenská efektivnost  veřejné správy
  • Informační systémy ve veřejné správě
  •  Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
  • Komunikační dovednosti

  PROFIL STUDENTA

  • Vyšší úředník ve veřejné správě
  • Manažerské funkce v soukromém či neziskovém sektoru

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2019 – 2020

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT
22. 07., 20.08., 10.09., 24.09.

Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací

Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci Přijít na prohlídku školy

Nezávazná registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.