STIPENDIUM ALOISE HOUDKA

Widget

Stipendium Aloise Houdka je odkazem zakladatele školy, uchování vzpomínky na jeho osobnost, vize, plány a názory, zejména ve vztahu k mladým lidem, kterým je potřeba podle něj vstřícně pomáhat v jejich cestě za vzděláním.

Hlavním posláním stipendia je podpora nadaných a pracovitých studentů, kteří během svého studia dosahují nadstandardních výsledků. Pro získání stipendia musí každý uchazeč splnit nastavená kritéria a současně přesvědčit o svých kvalitách členy správní rady.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.