Zaměstnanci – Výběrové řízení

Výjezdy v programu Erasmus+ jsou vždy vázány na inter-institucionální smlouvy, které uzavřela daná katedra s partnerskými institucemi. Není možné vyjet na instituci, se kterou nemá škola inter-institucionální smlouvu uzavřenou, nebo na instituci, která není zapojená v Erasmus+.

  • Nejpozději na začátku ledna nahlašují zájemci svoje plánované výukové cesty a školení na následující akademický rok přímo koordinátorovi programu.
  • K datu stanovenému ze strany VŠMVV posílá uchazeč žádost o výukový pobyt a školení Dagmar Dvořákové.
  • Případní další zájemci budou vedeni pouze jako náhradníci za zrušené pobyty těch, jejichž mobility byly nahlášeny řádně a v termínu.