prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Professor - VKI Bratislava

School

College of International and Public Relations Prague

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

He works at the Department of International Relations and Diplomacy of the Faculty of Political Sciences and International Relations of Matej Bela University in Banská Bystrica. In 1999 he graduated in the field of geography and cartography, specializing in socioeconomic geography and demography, 2008 associate professor of international relations (FPVaMV UMB). He is a member of the Scientific Council of the Faculty of Political Sciences and International Relations of the UMB in Banská Bystrica, and also a member of the Academic Council of the College of European and Regional Studies in České Budějovice.

He is also a member of the editorial board of the scientific peer-reviewed journal “Working Papers”, a member of the Scientific Board of Rocznik Integracji Europejskiej [Yearbook of European Integration] at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Political Science and Journalism. He is also a member of the doctoral board of the doctoral study program International Economic Relations at the Faculty of International Relations of the University of Economics, as well as the study field European Studies and Politics at the Faculty of Social Sciences of UCM Trnava. He is a member of the Academic Council and an active academic worker at the College of International and Public Relations in Prague. He is also a member of the editorial board of the reviewed Journal of Diplomatic and Social Studies.

Publications

Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti (2008)

Politická geografia (2010)

Voda ako bezpečnostný fenomén (2016)

Aktuálne otázky demografického vývoja: reflexia v podmienkach Slovenskej republiky (2017)

Regionálny rozvoj v 21. storočí (2020)