Typ Název Stáhnout
Žádost o převedení předmětu
Žádost o uznání předmětu
Žádost o opakování ročníku
Žádost o změnu formy studia
Žádost o individuální studijní plán
Žádost o zanechání studia
Žádost o rozložení školného do splátek
Žádost o poskytnutí ubytovacího stipendia
Žádost obecná
Typ Název Stáhnout
Žiadosť o prenos predmetov
Žiadosť o uznanie predmetov
Žiadosť o opakovanie ročníka
Žiadosť o individuálny študijný plán
Žiadosť všeobecná
Typ Název Stáhnout
Harmonogram AR 2022-23
Školné pro AR 2022-2023
Poplatky 2022-23 Praha
Poplatky 2022-23 VKI Bratislava
Očkování akademických pracovníků
Vyhlášení přijímacího řízení
Dodatek č. 1 MDS - Vyhlášení PŘ_únor_21
Vyhlášení přijímacího řízení
Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2022/23
Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2021/22
Harmonogram AR 2021-22
Poplatky 2021-2022 Praha
Poplatky 2021-2022 VKI BTS II.
Vyhláška rektorky- o bakalářských a diplomových pracích.pdf
Vyhláška-zveřejňování závěrečných prací
O studiu studentů přijatých od letního semestru akademického roku 2021-2022
Vyhláška - o uznávání předmětů
Typ Název Stáhnout
Výroční zpráva VŠMVVP - 2021
Výroční zpráva VŠMVVP - 2020
Výroční zpráva VŠMVVP - 2019
Výroční zpráva VŠMVVP - 2018
Výroční zpráva VŠMVVP - 2017
Výroční zpráva VŠMVVP - 2017 - tabulky
Typ Název Stáhnout
Rozhodnutí o udělení akreditace_IRD 2021-24
Rozhodnutí MŠMT - Akreditace Učitel naživo
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinárodní a diplomaticka studia_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Provoz letecké dopravy_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinárodní vztahy a diplomacie_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinarodní management a marketing_2020
Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 8. 2019
Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení státního souhlasu a o udělení akreditace bakalářského studijního programu v prezenční formě
Akreditace: Rozhodnutí MŠ SR o udělení oprávnění poskytovat vysokoškolské vzdělávání na území SR
Typ Název Stáhnout
Knihovní řád
Akademická rada
Statut rady pro vnitřní hodnocení
Statut VŠMVVP
Řád přijímacího řízení
Stipendijní řád
Doložka - Stipendijní řád
Doložka - Statut VŠMVVP 2018
Organizační struktura
Doložka - studijní a zkušební řád
Studijní a zkušební řád
Doložka - pravidla systému zajišťování kvality
Pravidla systému zajišťování kvality
Doložka - akreditační řád
Akreditační řád
Etický kodex
Jednací řád Akademické rady
Volební a jednací řád Akademického senátu
Volební a jednací řád Akademického senátu - doložka
Disciplinární řád pro studenty
Řád CŽV
Typ Název Stáhnout
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2019
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2018
Zpráva o plnění aktualizace DZ VŠMVVP na rok 2016
Dlouhodobý záměr na období 2016–2020
Dlouhodobý záměr na období 2011–2015
Typ Název Stáhnout
COLLEGE OF INTERNATIONAL AND PUBLIC RELATIONS PRAGUE
Statute
Typ Název Stáhnout
Akademická rada
Organizační struktura