Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV)

VŠMVV byla založena v roce 1999 rodinou Houdkových a svou pedagogickou činnost započala v roce 2001. VŠMVV také rozšířila své působení i na Slovensko, kde od roku 2008 probíhá výuka v Bratislavě. Významnou roli při budování odborného profilu školy sehrála i bývalá rektorka školy a významná česká diplomatka Judita Štouračová.
Během posledních 20 let doby branami VŠMVV několik tisíc spokojených absolventů, kteří dělají škole dobré jméno. Avšak náš úspěch stojí hlavně na erudovaných odbornících z praxe, kteří u nás vyučují. Díky tomu se během studia setkáte s lidmi, jako jsou bezpečnostní expert gen. Ing. Andor Šándor, bývalá generální ředitelka CzechTourism doc. Monika Palatková nebo dlouholetý diplomat prof. Eduard Gombár.

Katedry a vyučující

Rok 2017 a 2020

V roce 2017 nastupuje na VŠMVV nové vedení, které má zkušenosti s výukou na nejprestižnějších zahraničních vysokých školách jako Cambridge University, London School of Economics (LSE) nebo Maastricht University. Od tohoto roku byla zahájena reformace výuky na VŠMVV, díky níž se klade menší důraz na memorování a rozvíjí se hlavně kritické myšlení a uplatnění znalostí využitelných v praxi. Velkému úspěchu se těší i unikátní projekty jako AMBASÁDA nebo studentská marketingová agentura, ve kterých mohou naši studenti aplikovat své znalosti do praxe již během studia.

VŠMVV se v roce 2020 stává součástí skupiny United College Prague - nejrychleji se rozvíjející vzdělávací skupině ve vysokém školství v ČR a SR.

Proč studovat na VŠMVV