Projekt AMBASÁDA

Tento třísemestrální projekt vede Mgr. Hana Zmeková, MBA, která patří k předním protokolistům v České republice. V každém semestru se projekt AMBASÁDA věnuje jedné oblasti z diplomacie a mezinárodních vztahů, k níž je pozváno několik expertů z praxe. Díky tomuto projektu se studenti mohli setkat například s Věrou Jeřábkovou (ředitelkou Diplomatické akademie MZV ČR), Milošem Vystrčilem (předsedou Senátu Parlamentu ČR), Zuzanou Čaputovou (prezidentkou SR), Bohuslavem Sobotkou (bývalým předsedou vlády ČR) a s dalšími významnými hosty. Na konci tohoto projektu dostanou všichni účastníci i diplom o absolvování.

Projekt BEZPEČNOST

Jedná se o dvousemestrální projekt pod záštitou gen. Ing. Andora Šándora (v zál.) a studenti se dozví mnoho užitečných informací o současných konfliktech a také získají dobrý přehled o vlivu bezpečnostní sféry na mezinárodní dění. Během tohoto projektu se studenti setkají s významnými generály, analytiky či velvyslanci.

PR v praxi

Ve spolupráci s Asociací public relations (APRA) funguje na VŠMVV projekt PR v praxi. Během tohoto jednosemestrálního projektu se studenti seznamují s tím, jak vypadá práce v PR agentuře a co obnáší příprava konkrétního projektu. Lektoři z řad členských agentur APRA vedou menší skupiny studentů a připravují je na závěrečnou práci. Díky této spolupráci mohou studenti aplikovat své teoretické znalosti přímo do praxe. Do tohoto projektu jsou zatím zapojeni pouze studenti z pražské pobočky VŠMVV.

Studentská marketingová agentura

Studentská marketingová agentura funguje ve spolupráci s přední firmou Toxin, díky čemuž vybraní studenti mají možnost již během studia pracovat na opravdových zakázkách od reálných klientů. Díky tomu studenti získají spoustu užitečných zkušeností a zároveň si mohou přivydělat už během studia.

Marketing Management Matrix

Dvousemestrální program určený pro všechny, kdo se chtějí orientovat v inspirujícím světě obchodu, podnikání, unikátních společností, mezinárodního turismu nebo digitálního marketingu. Program na zimní semestr se zaměřuje na mezinárodní podnikání a marketing, zahrnuje dvě mezinárodní konference a jednu třídenní exkurzi na Jižní Moravu. Můžete se tak potkat s majiteli a řediteli cestovních kanceláří, leteckých společností, luxusních hotelů nebo exkluzivních restaurací. Po novém roce přijdou další hosté z oblasti marketingu a komunikace, managementu a mezinárodního obchodu. Letní část zahrnuje i aktivity zaměřené na Váš osobní rozvoj a rozvoj dovedností. Za účast na Marketing Management Matrix budete odměněni certifikátem o absolvování.

Přednášky od expertů z Českého olympijského výboru

V rámci sportovní diplomacii mají studenti možnost účastnit se přednášek přímo od expertů z Českého olympijského výboru. Díky tomu získají studenti znalosti o tom, jaké nástroje, druhy a formy sportovní diplomacie existují, jaké funkce plní Mezinárodní a Český olympijský výbor, či význam pořádání sportovních akcí a jejich přínos pro zvyšování atraktivity země.