Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

U Santošky 17, Praha 5, 150 00

info@vsmvv.cz

+420 251 563 158
+420 251 562 124
+420 251 561 557

IČ: 25739018

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Jméno Funkce Telefon Email
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. Rektor +420 251 171 933 ploch@vsmvv.cz
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Prorektorka pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání / Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR/ Ředitelka Institutu mezinárodního managementu a marketingu +420 251 171 945 palatkova@vsmvv.cz
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. Prorektor pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost +420 251 171 945 krpalek@vsmvv.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. Zástupce prorektorky pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání. Vedoucí katedry Politologie a společenských věd +420 251 171 951 kohoutek@vsmvv.cz
PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA Koordinátorka vědeckovýzkumných aktivit + 420 251 171 952 lowenhofferova@vsmvv.cz
Mgr. Jan Kohout Kvestor +420 251 171 953 kohout@vsmvv.cz
Ing. Jana Valentová Tajemnice rektora a generálního ředitele +420 251 171 947 valentova@vsmvv.cz
Kateřina Vogeltanzová Sekretariát rektora a generálního ředitele +420 251 171 930 vogeltanzova@vsmvv.cz
Jméno Funkce Telefon Email
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Prorektorka pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání / Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR/ Ředitelka Institutu mezinárodního managementu a marketingu +420 251 171 945 palatkova@vsmvv.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. Zástupce prorektorky pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání. Vedoucí katedry Politologie a společenských věd +420 251 171 951 kohoutek@vsmvv.cz
Mgr. Miloslava Přibylová Vedoucí studijního oddělení +420 251 171 935 pribylova@vsmvv.cz
Mgr. Pavlína Varutti Referentka studijního oddělení +420 251 171 936 varutti@vsmvv.cz
Mgr. Petra Bulušková Referentka studijního oddělení +420 251 171 936 buluskova@vsmvv.cz

Katedry

Poznejte všechny naše přednášející i jednotlivé katedry.

Jméno Funkce Telefon Email
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Prorektorka pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání / Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR/ Ředitelka Institutu mezinárodního managementu a marketingu +420 251 171 945 palatkova@vsmvv.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. Zástupce prorektorky pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání. Vedoucí katedry Politologie a společenských věd +420 251 171 951 kohoutek@vsmvv.cz
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. Emeritní rektor +420 251 171 930 soukup@vsmvv.cz
Mgr. Kateřina Baušteinová Vedoucí katedry jazyků +420 251 171 941 bausteinova@vsmvv.cz
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Garant programu a vedoucí katedry Mezinárodních vztahů a diplomacie +420 251 171 944 gombar@vsmvv.cz
Gen. Ing. Andor Šándor Garant institutu Politické, bezpečnostní a ekonomické diplomacie +420 251 171 944 sandor@vsmvv.cz
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D. Odborný asistent +420 251 171 941 durfina@vsmvv.cz
PhDr. Jana Marková, Ph.D. Odborný asistent +420 251 171 943 markova@vsmvv.cz
Ing. Květoslava Kořínková, CSc. Vedoucí katedry evropských studií, veřejné správy a práva +420 251 171 937 korinkova@vsmvv.cz
Mgr. Luďa Fialová odborný asistent +420 251 171 941 fialova@vsmvv.cz
Mgr. Michaela Jelínková Odborný asistent +420 251 171 941 jelinkova@vsmvv.cz
Dexter Marc Cram, B.A. Odborný asistent +420 251 171 941 cram@vsmvv.cz
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. Profesor +420 251 171 944 vesely@vsmvv.cz
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. Profesor +420 251 171 944 lehmannova@vsmvv.cz
JUDr. Olga Nebeská Odborný asistent +420 251 171 941 nebeska@vsmvv.cz
doc. PhDr. Jan Eichler, PhD. Docent eichler@vsmvv.cz
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. Docent cajka@vsmvv.cz
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA Docent +420 251 171 941 bilkova@vsmvv.cz
PhDr. Jan Slavíček, Ph.D. Odborný asistent +420 251 171 941 slavicek@vsmvv.cz
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Docent +420 251 171 942 stedron@vsmvv.cz
Jan Polišenský, MSc., Ph.D. Odborný asistent +420 251 171 946 polisensky@vsmvv.cz
JUDr. Štefan Viedenský Odborný asistent, předseda Akademického Senátu +420 251 171 937 viedensky@vsmvv.cz
Mgr. Hana Zmeková, MBA Odborný asistent +420 251 171 953 zmekova@vsmvv.cz
Jozef Ftorek, M.A. Odborný asistent +420 251 171 935 ftorek@vsmvv.cz
Ing. Dagmar Dvořáková Odborný asistent +420 251 171 956 dvorakovad@vsmvv.cz
Ing. Josef Hrudka Odborný asistent +420 251 171 953 hrudka@vsmvv.cz
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Garantka programu Veřejná správa, Docent +420 251 171 937 bohata@vsmvv.cz
JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D. Odborný asistent +420 251 171 953 chaloupkova@vsmvv.cz
Mgr. Adriano Baldessari Odborný asistent +420 251 171 940 baldessari@vsmvv.cz
Mgr. Ing. Irena Rudolfová Odborný asistent +420 251 171 941 rudolfova@vsmvv.cz
Mgr. Santiago López Odborný asistent +420 251 171 941 lopez@vsmvv.cz
PhDr. Alena Mrázová Odborný asistent mrazova@vsmvv.cz
Mgr. Miriam Pavlišová Odborný asistent +420 251 171 940 pavlisova@vsmvv.cz
Mgr. Ing. Zdena Šilerová Odborný asistent +420 251 171 941 silerova@vsmvv.cz
Ing. Jan Mládek, CSc. Odborný asistent +420 251 171 943 mladek@vsmvv.cz
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA Odborný asistent +420 251 171 939 mesrsmid@vsmvv.cz
PhDr. Vít Rouč, Ph.D. Odborný asistent +420 251 171 948 rouc@vsmvv.cz
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. Odborný asistent +420 251 171 948 dubsky@vsmvv.cz
Ing. Zdeněk Koníček Odborný asistent 251171948 konicek@vsmvv.cz

POBOČKA VŠMVV V BRATISLAVĚ

Pobočka:
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Tower 115 - Pribinova 25, Bratislava 811 09


Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.