On-line přihláškaNeodkládej své rozhodnutí a podej přihlášku ještě dnes!

Přijímací řízení

Velmi nás těší váš zájem o studium na VŠMVV! Zde jsme pro vás připravili stručného průvodce přijímacím řízením:

A. Před podáním žádosti o studium: • 2. Víte, kde by pro vás bylo nejlepší studovat?


B. Z jakých kroků sestává přijímací řízení:


 • 1. Vyhlášení přijímacího řízení
  • Přijímací řízení pro daný akademický rok vyhlašuje rektor školy. Písemný dokument se všemi detaily naleznete v sekci Vyhlášky.


 • 3. Zaplacení poplatku
  • Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč, které jsou splatné bezhotovostním převodem na účet školy nebo v hotovosti v den přijímacího řízení.
  • Účet: 86-8965510257/0100 (Komerční banka) – jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. Při platbě ze zahraničí se uvádí IBAN: CZ6201000000868965510257; SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX.
  • Doklad o zaplacení poplatku je nutno přinést s sebou k přijímacímu řízení.

 • 4. Osobní pohovor s uchazečem
  • Pohovor je organizován v několika různých termínech (tzv. kolech), aby se vyšlo vstříc různým časovým možnostem zájemců. Vyberte si jeden z termínů:
   • v dubnu, květnu a červnu: 25. 3., 8. 4., 15. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6. a 17. 6. 2019
   • v srpnu a září: 26. 8., 9. 9., 16. 9., 23. 9. a 30. 9. 2019
  • Motivační pohovor je zaměřený na ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu uchazeče o studované obory. Při rozhodování o přijetí ke studiu se přihlíží také k prospěchu na střední škole, k získaným certifikátům z jazyků a k absolvované praxi v oboru.
  • S sebou k pohovoru si doneste ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. bakalářského diplomu ( pro dřívější termíny lze doložit později ). Zahraniční studenti přiloží doklad o nostrifikaci. Pohovory probíhají v auditoriu – 1. patro budovy školy, adresa U Santošky 17, Praha 5, vždy od 9:00 hod.

 • 5. Výsledky přijímacího řízení
  • Výsledek přijímacího řízení je zaslán písemně na adresu studenta do 30 dnů a zveřejněn na webových stránkách školy do 3 dnů od vykonání přijímacího pohovoru (anonymně pod identifikačním číslem uchazeče).

C. Začátek studia:


 • 1. Zápis nových studentů
  • Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky.
  • Jde o slavnostní okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce. Termín zápisu obdrží písemně společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.Termín zápisu obdrží písemně společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

 • 2. Školné
  • Studium na vysoké škole je třeba hradit tzv. školným. Jeho aktuální výši pro daný školní rok a typ studia naleznete v sekci Školné.

 • 3. Informace o aktuálním akademickém školním roku

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.