On-line přihláškaNeodkládej své rozhodnutí a podej přihlášku ještě dnes!

Přijímací řízení

Velmi nás těší váš zájem o studium na VŠMVV! Zde jsme pro vás připravili stručného průvodce přijímacím řízením:

A. Před podáním žádosti o studium: • 2. Víte, kde by pro vás bylo nejlepší studovat?


B. Z jakých kroků sestává přijímací řízení:


 • 1. Vyhlášení přijímacího řízení
  • Přijímací řízení pro daný akademický rok vyhlašuje rektor školy. Písemný dokument se všemi detaily naleznete v sekci Vyhlášky.


 • 3. Zaplacení poplatku
  • Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč, které jsou splatné bezhotovostním převodem na účet školy nebo v hotovosti v den přijímacího řízení.
  • Účet: 86-8965510257/0100 (Komerční banka) – jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. Při platbě ze zahraničí se uvádí IBAN: CZ6201000000868965510257; SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX.
  • Doklad o zaplacení poplatku je nutno přinést s sebou k přijímacímu řízení.

 • 4. Registrace uchadzeče a motivační pohovor
  • Registrace uchazeče probíhá v několika různých termínech (tzv. kolech), aby se vyšlo vstříc různým časovým možnostem zájemců. Vyberte si jeden z termínů:

   – v březnu, dubnu, květnu a červnu: 25. 3., 8. 4., 15. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6. a 17. 6. 2019

   – v srpnu a září: 26. 8., 9. 9., 16. 9., 23. 9. a 30. 9. 2019

   U registrace probíhá ověření totožnosti uchazeče a kontrola dosaženého předchozího vzdělání. Pokud uchazeč u registrace předloží výsledek SCIO testu OSP (obecné studijní předpoklady), nebo SCIO testu ZSV (základy společenských věd), který vykonal od prosince 2015, již nemusí konat motivační pohovor.

   Motivační pohovor je zaměřený na ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu uchazeče o studované obory. Při rozhodování o přijetí ke studiu se přihlíží také k prospěchu na střední škole, k získaným certifikátům z jazyků a k absolvované praxi v oboru.

   Cizí státní příslušníci (kromě občanů SR), kteří neabsolvovali střední školu v ČR, vykonají přijímací test z českého jazyka.

   S sebou k registraci si přineste doklad totožnosti, ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. bakalářského diplomu (pro dřívější termíny registrace lze doložit později). Zahraniční studenti přiloží doklad o nostrifikaci. Pokud máte, doložte výsledek SCIO testu OSP (obecné studijní předpoklady) nebo ZSV (základy společenských věd) vykonaný v době od prosince 2015.

   Registrace a pohovory probíhají v auditoriu – 1. patro budovy školy, adresa U Santošky 17, Praha 5, vždy od 9:00 hod.


 • 5. Výsledky přijímacího řízení
  • Výsledek přijímacího řízení je zaslán písemně na adresu studenta do 30 dnů a zveřejněn na webových stránkách školy do 3 dnů od vykonání přijímacího pohovoru (anonymně pod identifikačním číslem uchazeče).

C. Začátek studia:


 • 1. Zápis nových studentů
  • Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky.
  • Jde o slavnostní okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce. Termín zápisu obdrží písemně společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.Termín zápisu obdrží písemně společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

 • 2. Školné
  • Studium na vysoké škole je třeba hradit tzv. školným. Jeho aktuální výši pro daný školní rok a typ studia naleznete v sekci Školné.

 • 3. Informace o aktuálním akademickém školním roku

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.