On-line přihláškaNeodkládej své rozhodnutí a podej přihlášku ještě dnes!

Přijímací řízení

Velmi nás těší váš zájem o studium na VŠMVV! Zde jsme pro vás připravili stručného průvodce přijímacím řízením:

A. Před podáním žádosti o studium: • 2. Víte, kde by pro vás bylo nejlepší studovat?


B. Z jakých kroků sestává přijímací řízení:


 • 1. Vyhlášení přijímacího řízení
   • Přijímací řízení na VŠMVVP se uskutečňuje v souladu se zákonem o vysokých školách.
   • Pro daný akademický rok vyhlašuje přijímací řízení rektor školy.

 • 2. Podání přihlášky
   • Přijímací řízení začíná pro uchazeče o studium podáním přihlášky. Přihláška se podává online zde.
   • Po přijetí přihlášky do školního informačního systému pošleme uchazeči email s informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení.

 • 3. Zaplacení poplatku
  • Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč a je splatný bezhotovostním převodem na účet školy nebo v hotovosti, pokud se dostavíte k registraci osobně.
  • Účet: 86-8965510257/0100 (Komerční banka) – jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. Při platbě ze zahraničí se uvádí IBAN: CZ6201000000868965510257; SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX.
  • Doklad o zaplacení poplatku je nutno přinést s sebou k registraci nebo zaslat poštou jeho kopii spolu s ostatními dokumenty.

 • 4. Registrace uchazeče a průběh přijímacího řízení
  • Podmínkou přijetí ke studiu je, vedle podané přihlášky, doklad o dosažení požadovaného vzdělání uhrazení poplatku 500,- Kč za přijímací řízení.
  • V rámci přijímacího řízení na Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha nevyžadujeme od uchazečů absolvování žádných testů ani pohovorů.
  • Uchazeč má možnost doklady k registraci poslat doporučeně poštou nebo se dostavit osobně spolu s požadovanými dokumenty v jednom z uvedených termínů: 15. 4. , 6. 5. , 20. 5. , 17. 6. , 24. 6. , 26. 8. , 9. 9. , 16. 9. , 23. 9. , 30. 9. 2019, vždy od 9 hodin do Auditoria v 1. patře budovy školy, U Santošky 17, Praha 5 – Smíchov
  • S sebou k registraci si přineste doklad totožnosti, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení a originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. bakalářského diplomu. Zahraniční studenti přiloží doklad o nostrifikaci.
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a další potřebné informace obdrží uchazeč do vlastních rukou – osobně nebo poštou.

 


C. Začátek studia:


 • 1. Zápis nových studentů
  • Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky.
  • Jde o slavnostní okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce. Termín zápisu obdrží písemně společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

 • 2. Školné
  • Studium na vysoké škole je třeba hradit tzv. školným. Jeho aktuální výši pro daný školní rok a typ studia naleznete v sekci Školné.

 • 3. Informace o aktuálním akademickém školním roku

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.