1

Vyplňte a odošlite nezáväznú registráciu na štúdium

Tento krok Vám nezaberie ani minútu.  Po prijatí nezáväznej registrácie Vám obratom zašleme oficiálnu prihlášku, ktorej vyplnenie Vám zaberie približne 5-7 minút. V tomto kroku budete musieť uviesť náležitosti vyplývajúce zo zákona, ako napríklad číslo občianskeho preukazu, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a iné. Za prijímacie konanie sa neplatí žiadny poplatok. Prihlášku na akademický rok 2022/23 je možné podať do 30. 10. 2022.  Prijímacie konanie na akademický rok 2023/24 bude otvorené 1. 11. 2022.

2

Zmluva a pozvánka do školy

Po vyplnení prihlášky Vám zašleme zmluvu o štúdiu a pozvánku do školy. Vďaka tomu budete mať príležitosť si pozrieť školu, zoznámiť sa s ponukou aktivít školy a opýtať sa na všetko, čo Vás zaujíma. Podpisom zmluvy o štúdiu budete mať garantované miesto na VŠMVV pre nadchádzajúci akademický rok. Absolventi zahraničných škôl (neplatí pre študentov zo Slovenska) musia predložiť nostrifikovaný doklad. Celý postup pre získanie nostrifikácie nájdete tu.

3

Zápis a začiatok štúdia

Pred začiatkom štúdia je potrebné uhradiť školné do termínu, ktorý je uvedený v zmluve. Následne ešte absolvujete zápis a oficiálne sa stanete členom akademickej obce. Samotné štúdium začína v prvý októbrový týždeň.

Máte čas? Spoznajte nás ešte viac

Príďte na individuálnu prehliadku alebo sa zúčastnite Dňa otvorených dverí

Osobná návšteva Deň otvorených dverí