Rektorát

Kateřina Vogeltanzová

Sekretariát rektorky a generálneho riaditeľa

+420 251 171 930 vogeltanzova@vsmvv.cz

Bc. Alena Petřinová

Tajomníčka rektorky a generálneho riaditeľa

+420 251 171 947 petrinova@vsmvv.cz

Marketingové oddelenie

Denis Melas, MSc.

Marketingový riaditeľ

+420731147921 denis.melas@vsmvv.cz

Lynn Tourki, M.A.

Marketingová manažérka

+420 603 106 619 tourki@vsmvv.cz