Učiteľ naživo

Učiteľ naživo je dvojročný program pre budúcich učiteľov (tzv. pedagogické minimum), ktorý realizuje Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha spolu s Učiteľom naživo, z.ú. a za podpory viacerých finančných partnerov. Ide o program celoživotného vzdelávania, ktorý je určený absolventom vysokých škôl, ktorí chcú učiť deti na druhom stupni základnej školy alebo na strednej škole. Získali titul Mgr./Ing. (nepedagogického smeru) a chcú učiť predmet(y) podľa svojej odbornosti, ale chýba im potrebné pedagogické vzdelanie. Súčasťou programu je 280 hodín praxe a 320 hodín výcviku.

Viac informácií