Partneri VŠMVV

VŠMVV dlhodobo spolupracuje s viacerými súkromnými firmami a inštitúciami z verejného sektora. Okrem spolupráce na spoločných projektoch, prinášajú tieto partnerstvá veľké množstvo príležitostí stáží a praxí pre našich študentov, kde si môžu vyskúšať aplikovať teóriu v praxi. Medzi našich partnerov patrí napríklad Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo zahraničných vecí ČR, Asociácia hotelov a reštaurácií, Asociácia komunikačných agentúr alebo Czech Aviation FC.

Partneri

Zo života VŠMVV