Partneri VŠMVV

VŠMVV dlhodobo pracuje s viacerými súkromnymi firmami a inštitúciami z verejného sektora. Okrem spolupráce na spoločných projektoch, prináša toto partnerstvo veľké množstvo príležitostí stáží a praxí pre našich študentov, kde si môžu vyskúšať aplikovať teóriu v praxi. Medzi našich partnerov patrí napríklad Česká manažerská asociácia, Ministerstvo zahraničných vecí ČR, Asociácia hotelov a reštaurácií, Asociácia komunikačných agentúr alebo aj Letisko V. Havla Praha a Czech Aviation FC.

Partneri