1

študijný program Mgr.

4

zamerania

2

mestá, v ktorých pôsobíme

Študujte na prestížnej škole

VŠMVV ponúka na magisterskom stupni štúdium Medzinárodných a diplomatických štúdií. Garantom programu je bývalý diplomat a expert na Blízky východ – prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Magisterské štúdium trvá 2 roky, a to ako v dennej tak aj v kombinovanej forme štúdia. Na tento program sa môžu hlásiť aj záujemci, ktorí neabsolovali štúdium medzinárodných vzťahov či podobného odboru v bakalárskom stupni štúdia.

Magisterské štúdium

Študijné programy

Program

Medzinárodné a diplomatické štúdiá

Staňte sa lídrom, ktorý sa uplatní na popredných pozíciach v domácich a medzinárodných inštitúciach.

Zobraziť viac

Profil absolventov VŠMVV

Za 20 rokov fungovania už poznáme recept na to, ako pripraviť študentov na úspešnú kariéru. Preto nie je náhoda, že naši absolventi sa stávajú úspešnými politikmi, marketérmi, manažérmi, redaktormi či veľvyslancami. Taktiež vieme, že kontakty, ktoré v škole študent získa, sú mnohokrát rovnako dôležité ako vedomosti. Po ukončení štúdia získa absolvent automaticky členstvo vo VŠMVV Klube absolventov, ktoré mu umožní stretávať sa naďalej s diplomatmi, ministrami či podnikateľmi, s ktorými pred časom zdieľal školské lavice.

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Lukáš

Moja práca je časovo náročná, pretože si nevyberám kedy a kde sa budem musieť zúčastniť medzinárodného cvičenia. Avšak vďaka fantastickému prístupu vyučujúcich, ktorí sa vždy snažia prispôsobiť rozvrh a skúškové požiadavkám diaľkových študentov, nemám žiadny problém stíhať prácu a zároveň sa vzdelávať.

Petra

VŠMVV som si vybrala už pre bakalárske štúdium, predovšetkým kvôli odboru PR. Na škole sa mi tak zapáčilo, že som sa tu rozhodla pokračovať aj v štúdiu magistra. Najsilnejšou stránkou školy je určite individuálny prístup k študentom.

Bohdan

Čo ma určite milo prekvapilo a myslím si, že je to najsilnejšou stránkou VŠMVV je zakomponovanie teórie do praxe. Ďalšou mojou dôležitou podmienkou na školu je silný a spolupracujúci kolektív. Túto podmienku škola určite spĺňa.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Deň otvorených dverí

VŠMVV pripravuje deň otvorených dverí na mesačnej báze, a to pre každé mesto zvlášť. Môžete prísť osobne na individuálnu prehliadku medzi 10:00-16:00. Registrácia predom nie je nutná.

8. 9. 2022Bratislava / Praha
13. 10. 2022Bratislava / Praha
24. 11. 2022Bratislava / Praha
15. 12. 2022Bratislava / Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.