Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV)

VŠMVV bola založená v roku 1999 a svoju pedagogickú činnosť začala v roku 2001. VŠMVV taktiež rozšírila svoje pôsobenie aj na Slovensko a od roku 2008 prebieha výučba v Bratislave. Za tento čas prešlo bránami VŠMVV niekoľko tisíc spokojných absolventov, ktorí robia dobré meno škole. Avšak náš úspech stojí hlavne na erudovaných odborníkoch z praxe, ktorí u nás vyučujú. Vďaka tomu sa počas štúdia stretnete s ľuďmi ako bezpečnostný expert Gen. Ing. Andor Šándor, bývalá generálna riaditeľka Czech Tourismu doc. Monika Palatková alebo dlhoročný diplomat prof. Eduard Gombár.

Katedry a vyučujúci

Rok 2017 a 2020

V roku 2017 nastupuje na VŠMVV nové vedenie, ktoré má skúsenosti s výučbou na najprestížnejších zahraničných vysokých školách ako Cambridge University, London School of Economics (LSE) alebo Maastricht University. Od tohto roku sa začala reformácia výučby na VŠMVV, vďaka ktorej sa kladie menší dôraz na memorovanie a rozvíja sa hlavne kritické myslenie a uplatatnie znalostí využiteľných v praxi. Veľkému úspechu sa tešia aj unikátne projekty ako AMBASÁDA alebo študentská marketingová agentúra, v ktorých môžu naši študenti aplikovať svoje znalosti do praxe počas štúdia.

VŠMVV sa v roku 2020 stala súčasťou skupiny United College Prague - najrýchlejšie sa rozvíjajúcou vzdelávacou skupinou vo vysokom školstve v Českej a Slovenskej republike.

Prečo študovať na VŠMVV