Erasmus+ na VŠMVV

Na základe Erasmus University Charter pokračuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v ďalšom rozširovaní európskej medziuniverzitnej spolupráce.

Program Erasmus+ je nový vzdelávací program EÚ na roky 2021 – 2027, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže. Je nástupcom Programu celoživotného vzdelávania, programu Mládež v akcii a ďalších.

Študent môže absolvovať študijný pobyt na zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii v programovej alebo partnerskej krajine je:

 • v dĺžke 3-12 mesiacov
 • realizácia výhradne na základe platných medziinštitucionálnych dohôd medzi vysielajúcou a prijímacou vysokoškolskou inštitúciou vlastniacu ECHE

alebo praktickú stáž v zahraničnom podniku či organizácii v programovej krajine:

 • v dĺžke 2-12 mesiacov
 • realizácia na základe trojstrannej dohody medzi študentom, vysielajúcou vysokoškolskou inštitúciou a prijímajúcou organizáciou, inštitúciou či podnikom
 • taktiež existuje možnosť realizácie absolventskej stáže. Absolventskú stáž je potrebné uskutočniť do jedného roka od ukončenia štúdia, vrátane dĺžky stáže. Potrebné dokumenty je nutné podpísať ešte počas štúdia na vysokej škole, v čase podpisu dokumentov musí mať uchádzač stále štatút študenta

Študent môže absolvovať študijný pobyt či praktickú stáž v zahraničí v súčte celkovej dĺžky maximálne 12 mesiacov za študijný cyklus (bakalársky, magisterský, doktorandský). Môže teda absolvovať napr. 6 mesiacov študijného pobytu a 6 mesiacov praktickej stáže, alebo napr. celých 12 mesiacov praktickej stáže. Vždy však platí limit 12 mesiacov v jednom študijnom cykle.

Erasmus policy statement

Erasmus charter for higher education 2014 – 2020

Erasmus charter for higher education 2021 – 2027

Do akých krajín môžete vycestovať?

 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Macedónsko
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Grécko
 • Slovensko
 • Švédsko
 • Turecko
 • Ázerbájdžán (mimo program Erasmus+)
 • Zoznam konkrétnych partnerských škôl nájdete tu.

Podmienky študijného pobytu

 • študent musí byť zapísaný do 2. alebo 3. ročníka bakalárskeho štúdia, alebo do 1. či 2. ročníka magisterského štúdia
 • študent môže študovať prezenčnú aj kombinovanú formu štúdia
 • student musí být občanem státu zapojeného do programu Erasmus+; je-li občanem jiného státu, musí mít ve státě zapojeném do programu Erasmus+ povolení k trvalému pobytu nebo být osobou bez státní příslušnosti, případně mít přiznán status uprchlíka
 • po ukončení pobytu je študent povinný predložiť svojej VŠ výpis výsledkov štúdia v zahraničí, potvrdenie o dĺžke pobytu a vypracovať záverečnú správu
 • štúdium v zahraničí je uznateľné v rámci študijného programu na domácej VŠ podľa pravidiel inštitúcie stanovených prorektorom pre pedagogiku a zakotvených v dokumente Learning Agreement (za predmety absolvované v zahraničí dostane študent kredity)
 • dôležité – je nevyhnutné uzavrieť zdravotné poistenie počas pobytu

Erasmus incoming students

It is with great Pleasure that we welcome all our foreign newcomers, students, teaching and research collaborators, and professional friends of the College of International and Public Relations (CIPR or VŠMVV in Czech).

It’s generally acknowledged that CIPR is the leading private educational institution for international relations and Public Relations in Prague due to its long-standing tradition. We are confident that the information you will receive in this webpage will be proved useful. It contains all essential details necessary for incoming Erasmus students and staff.

The office provides foreign newcomers, students, teaching and research collaborators, and professional friends with personalized support on mobility-related issues and enrollment information and tailored assistance before, during and after their stay at CIPR.

We are pleased to offer you the course selection in five thematic blocks.

 1. International Relations
 2. Management, Marketing, Marketing Research
 3. International Tourism
 4. Public Administration
 5. Languages
 • Students can combine courses from each block.
 • Please note, opening the course is dependent on the number of students. Some subjects could be fused. These changes will be made in your Learning agreements, in the section “During mobility”, within 15 days after your arrival.
 • Students who understand Czech language can also attend Czech courses from our selection. The rate of Czech and English taught lessons must be 50 % at least.
 • We highly recommend students to enrol no less than half of theoretical subjects (not only languages). Czech language for exchange students is compulsory.

Kontakt

Email: erasmus@vsmvv.cz
(+420) 251 171 936

Administrative contact person for Erasmus+ Outgoing:

Ing. Gabriela Antošová, Ph.D.
antosova@vsmvv.cz 

Administrative contact person for Erasmus+ Incoming:

Mgr. Pavlína Varutti
varutti@vsmvv.cz