Welcome to the International office

The International Office exists to facilitate the international mobility of both students and teaching staff and to coordinate the international activities at all levels. It is the administrative centre for international programme Erasmus+.

Na základě udělené Erasmus University Charter pokračuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v dalším rozšiřování evropské meziuniverzitní spolupráce.

Program ERASMUS + je nový vzdělávací program EU na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi 

 • v délce 3-12 měsíců
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi

 • v délce 2-12 měsíců
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem
 • nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Lze vyjet do zemí zapojených do programu ERASMUS + :

 • 28 členských zemí EU
 • 3 země ESVO – Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • 2 kandidátské země (Turecko a bývalá jugoslávská republika Makedonie)

Seznam partnerských škol:

 • Ázerbájdžán (Baku) – ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy), (www.ada.edu.az)
 • Ázerbájdžán (Baku) – Azerbaijan University of Languages (AUL), (www.adu.edu.az)
 • Ázerbájdžán (Baku) – Baku Slavic University (BSU), (www.bsu-uni.edu.az)
 • Ázerbájdžán (Baku) –  Baku International Centre of Multiculturalism, (www.multikulturalizm.gov.az)
 • Bosna a Hercegovina (Sarajevo) – International Burch University, (www.ibu.edu.ba)
 • Bulharsko (Varna) – Varna Free University, (www.vfu.bg)
 • Francie (Paříž) – L´École des métiers de la Communication, (www.efap.com)
 • Itálie (Pisa) – Universita di Pisa, (www.sp.unipi.it)
 • Makedonie (Struga), International University of Struga, (www.iust.edu.mk)
 • Německo (Brémy) – Hochschule Bremen – University of applied sciences, (www.hs-bremen.de)
 • Německo (Chemnitz) – Technische Universität Chemnitz, (www.tu-chemnitz.de)
 • Polsko (Wroclaw) – WSB University in Wroclaw, (www.wsb.pl)
 • Polsko (Krakow) – University of Public and Individual Security „Apeiron”, (www.apeiron.edu.pl)
 • Portugalsko (Bragança) – Instituto Politécnico de Bragança, (www.ipb.pt)
 • Rusko (Kursk) – Southwest State University, (eng.swsu.ru)
 • Řecko (Thessaloniki) – Technological Educational Institution of Thessaloniki, (www.acc.teithe.gr)
 • Slovensko (Bánská Bystrica) – Univerzita Mateja Bela, (www.umb.sk)
 • Slovensko (Skalica) – Stredoeuropska vysoká škola ve Skalici, (www.sevs.sk)
 • Slovensko (Trenčín) – Trenčianska univerzita A. Dubčeka, (www.tnuni.sk)
 • Slovensko (Sládkovičovo) – Vysoká škola Danubius, (www.vsdanubius.sk)
 • Švédsko (Dalarna) – Hogskolan Dalarna, (www.du.se)
 • Turecko (Mersin) – Cag University, (www.cag.edu.tr)

Podmínky studijního pobytu:

 • student musí být zapsán do 2. nebo 3. ročníku bakalářského studia, nebo do 1. či 2. ročníku magisterského studia
 • student může studovat prezenční i kombinovanou formu studia
 • student musí být občanem státu zapojeného do programu ERASMUS +; je-li občanem jiného státu, musí mít ve státě zapojeném do programu ERASMUS + povolení k trvalému pobytu nebo být osobou bez státní příslušnosti, případně mít přiznán status uprchlíka
 • po ukončení pobytu je student povinen předložit své VŠ výpis výsledků studia v zahraničí, potvrzení o délce pobytu a vypracovat závěrečnou zprávu
 • studium v zahraničí je uznatelné v rámci studijního programu na domácí VŠ podle pravidel instituce stanovených prorektorkou pro výuku a zakotvených v dokumentu Learning Agreement (za předměty absolvované v zahraničí obdrží student kredity)
 • Důležité – je nezbytné uzavřít zdravotní pojištění po dobu pobytu

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.naerasmusplus.cz nebo www.dzs.cz nebo u institucionálních koordinátorů Erasmu JUDr. Josef Vochozka (vochozka@vsmvv.cz) a Mgr. Jana Berousková (berouskova@vsmvv.cz).

Přihláška na Erasmus

Važené studentky a studenti, Výběrové řízení ke studiu v zahraničí proběhne 16. října 2018 v 10 hodin v pracovně prorektora pro výuku. Zájem o studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ je nutno projevit písemně – formou podání přihlášky […]

Přečíst článek

Výběrové řízení ke studiu v zahraničí – I. kolo

Výběrové řízení ke studiu v zahraničí proběhne 24.ledna 2018 v 16.00 hodin v auditoriu. Zájem o studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ je nutno projevit písemně – formou podání přihlášky k výběrovému řízení, včetně připojení životopisu (v […]

Přečíst článek

Contact Us

Do you have any questions about Erasmus+? Are you interested in studies at VSMVV Prague? Feel free to ask!

Jméno Funkce Telefon Email
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Prorektorka pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání / Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR/ Ředitelka Institutu mezinárodního managementu a marketingu +420 251 171 945 palatkova@vsmvv.cz
Mgr. Jana Berousková +420 251 171 945 erasmus@vsmvv.cz
JUDr. Josef Vochozka +420 251 171 945 erasmus@vsmvv.cz

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

vice-rector, Erasmus+ institutional coordinator

Dear students – Colleagues!

Are you keen on being ready for work in EU structures?
Are you keen on joining the professional world as a top specialist? We are here to assist you in!

Being one of a few universities in Central Europe offering courses on Diplomacy and International Relations and Public Relations we invite Erasmus students to join us.

We offer them friendly, welcoming and creative environment where every student receives personal treatment. The teaching at our university is in the hands of a professional team of highly-qualified lecturers, many of whom worked at high posts in the Government or as diplomats.

We are waiting for you!

ABOUT US

Under Section 39 of the Act VŠ MVV Praha is a legal entity established in compliance with the Act On Non-governmental Non-profit Organizations as a non-governmental non-profit organization. It acts in its name in legal relationships concerning all its activities.

About university

The university was established in 2001 and it is located in Prague, near the Anděl crossroads. The university also has branche – in Bratislava. It is a home to more than one thousand students of various nationalities.

VŠMVVP may establish organizational units and execute supplementary activities, which help the university accomplish
its mission and maintain its economic sustainability.

VŠMVVP is a unique university in Central Europe, focusing on the education of future members of diplomatic missions
and consulates, ministry and municipality employees, members of the media, PR departments and those working in
the public sector, who have an immense responsibility.

Study program

Being the only university in Central Europe offering courses on Diplomacy and International Relations and Public Relations it attracts bright young students and outstanding lecturers who range from historians, diplomats and experts on politics to communicators and members of the media.

The university study programme includes Bachelor’s and Master’s degree programmes. It also cooperates with a number
of partner institutions, such as the Czech Institute of Advertising and Marketing Communication (ČIRMK), which
provides the university with special vocational internship opportunities.

Graduates

There are many famous personalities among the university’s graduates. The high quality and the focus of the study programme are reflected in the topics of final theses (the Bachelor theses and the Master theses) and the professional work of our lecturers (Publications).

If you are interested in studying at our university, we would recommend visiting a detailed section for applicants
and also a section with information on study options in general. If you are not from Prague, find out more about
study options at our branches closer to your home.

The Alumni programme for our graduates includes various offers to attend specialized lectures and a supplementary
study programme.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.