Nové trendy vývoje veřejné správy, Učitel naživo

Pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit znalosti, avšak nemají zájem o bakalářské nebo magisterské studium nabízí VŠMVV celoživotní vzdělávání. V současné době je možné se zapojit do dvou programů ČZV – Nové trendy vývoje veřejné správy a do Učitele naživo.

Nové trendy vývoje veřejné správy

Od AR 2020/2021 má VŠMVV dva nově akreditované vzdělávací kurzy Ministerstvem vnitra, jejichž cílem je rozšířit znalosti o spolupráci ČR s Evropskou unií, a také o výkonu veřejné moci v českém a evropském administrativním prostoru.

Kurzy celoživotního vzdělávání jsou určeny nejen úředníkům ve vedoucích pozicích, ale všem, kdo si chtějí rozšiřovat obzor a orientovat se v nových trendech vývoje veřejné správy. Můžou být využity i v rámci plnění opatření 4.1.1. Koncepce klientsky orientované veřejné správy v rámci systematického vzdělávání zastupitelů.

Více informací

Učitel naživo

Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum), který realizuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha spolu s Učitelem naživo, z.ú. a za podpory několika finančních partnerů.

Jde o program celoživotního vzdělávání, který je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole, získali titul Mgr./Ing. (nepedagogického směru) a chtějí učit předmět/y podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné pedagogické vzdělání.

Součástí programu je 280 hodin praxe a 320 hodin výcviku.

Více informací