Od AR 2020/2021 nabízí VŠMVV dva nově akreditované vzdělávací kurzy Ministerstvem vnitra, jejichž cílem je rozšířit znalosti o spolupráci ČR s Evropskou unií, a také o výkonu veřejné moci v českém a evropském administrativním prostoru.

Kurzy celoživotního vzdělávání jsou určeny nejen úředníkům ve vedoucích pozicích, ale všem, kdo si chtějí rozšiřovat obzor a orientovat se v nových trendech vývoje veřejné správy. Můžou být využity i v rámci plnění opatření 4.1.1. Koncepce klientsky orientované veřejné správy v rámci systematického vzdělávání zastupitelů.

SPOLUPRÁCE ČR S EVROPSKOU UNIÍ (S DŮRAZEM NA NOVÉ ASPEKTY)

Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit znalosti týkající se výkonu veřejné moci v evropském administrativním prostoru a v české veřejné správě jako jeho součásti (public governance).

Sestává ze čtyř částí (celkem 25 vyučovacích hodin):

  • Evropská integrace a vybraná aktuální témata
  • Evropské fondy a poCOVIDové nástroje EU
  • Veřejné rozpočty a jejich kontroly a audity v EU a ČR
  • Statistická podpora k navrhování, implementaci a monitorování veřejných politik

Cena 1 části: 1.900,- Kč / 1 den (tj. 6, resp. 6,5 vyuč. hodin)

MODERNÍ VLÁDNUTÍ

Kurz si klade za cíl prohloubit a rozšířit znalosti účastníků týkající se spolupráce České republiky s orgány EU se zdůrazněním aktuálních témat.

Sestává ze čtyř částí (celkem 24 vyučovacích hodin)

  • Etika a integrita moderního vládnutí
  • Mezinárodní doporučení pro výkon vlastnických práv ve veřejném sektoru
  • Principy mezinárodní spolupráce na úrovni státu a místních samospráv
  • Poskytování informací orgány státní správy a orgány územní samosprávy

Cena 1 části : 1.900,- Kč / 1 den (tj. 6 vyučovacích hodin)

Kurzy vedou erudovaní odborníci z praxe, např. prorektorka pro zahraniční vztahy a PR a bývalá náměstkyně pro koordinaci evropských fondů a mezinárodních vztahů MMR, JUDr. Olga Nebeská (Letáčková) či bývalá zástupkyně generálního ředitele EUROSTAT doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Kurzy budou probíhat online formou, což umožňuje flexibilní zapojení zájemců o vzdělávání. Zahájení kurzů je plánováno od října 2022.

Výstupem kurzu bude osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Celoživotního vzdělávání.

V případě vašeho zájmu vyplňte prosím rezervační formulář:

Odborníci, se kterými se během kurzů setkáte:

JUDr. Olga Nebeská (Letáčková), Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, bývalá náměstkyně pro koordinaci EU fondů a mezinárodních vztahů MMR.

Ing. Květoslava Kořínková, CSc., bývalá poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, místopředsedkyně Zahraničního výboru a zakladatelka Výboru pro kontrolu

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., bývalá zástupkyně generálního ředitele Eurostat/Evropská komise, předsedkyně ČSÚ.

JUDr. Štefan Viedenský, bývalý diplomat. Působil rovněž na Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu vnitra.

JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D., advokátka a pedagožka zabývající se mediálním a autorským právem.