Knihovna

Katalog knihovny

Knihovna spravuje  knihovní fondy v papírové i elektronické podobě a buduje je podle potřeb vzdělávacího programu, tj.  akreditovaných studijních oborů VŠMVVP. Jedná se především o profilové obory: mezinárodní vztahy a diplomacie, marketing a management, veřejná správa, Public Relations, bezpečnost a obrana, sociologie, filosofie, politologie, ekonomie a ostatní společenské vědy. Knihovna VŠMVVP slouží primárně studentům VŠMVVP.

Otevírací doba knihovny (od 1.6. 2020)*:

Úterý         9:30 – 11:30

Středa       9:30 – 11:30

Čtvrtek      9:30 – 11:30

*Knihovna bude od 1. 7. do 31. 8. 2020 uzavřena.

Základní služby knihovny:

  • výpůjční služby (prezenční a absenční půjčování)
  • využívání Online katalogu VŠMVVP
  • možnost přístupu na internet v knihovně
  • možnost využívat knihovnu jako studovnu

Prodej vybraných publikací

Od 1. května 2019 je možné v knihovně zakoupit následující publikace:

Autor Název publikace Rok vydání Cena (Kč)
Jelínková, Michaela English for International and Public Relations 2015 200
Salačová, Helena Internationale Themen auf Deutsch 2012 300
Slavíček, Jan Antologie textů k dějinám politického myšlení 2015 300
Žantovský, Petr Investigativní publicistika 2016 150
Žantovský, Petr Politická komunikace – propaganda 2016 150
Mrázová, Alena Qui Cherche, Trouve 2013 200
Foret, Miroslav; Hesková, Marie; Lieskovská, Vanda; Melas, Dávid Management integrované marketingové a podnikové komunikace 2018 300
Gombár, Eduard Dějiny mezinárodních politických vztahů I 2019 100
Mesršmíd, Jaroslav Nová globální ekonomická architektura 2019 200
Štouračová, Judita Proměny ekonomické diplomacie v ČR a ve světě 2012 200
Štouračová, Judita Ekonomická diplomacie ČR 2008 200
Veselý, Zdeněk Dějiny českého státu v dokumentech 2012 400

Informační služby knihovny

Knihovna poskytuje uživatelům informace o odborné a vědecké literatuře domácí i zahraniční provenience z oborů, které jsou v souladu s informační gescí VŠMVVP. Knihovna poskytuje konzultace ohledně formální úpravy studentských závěrečných prací. Na pracovníky knihovny se můžete obrátit s dotazem ohledně citačních norem a jak řádně citovat v závěrečné práci.

Skladba knihovních fondů

  • české i zahraniční monografie
  • studijní texty
  • studentské závěrečné práce
  • noviny a odborné a naučné časopisy.

Výpůjční lhůty a podmínky

studenti VŠMVVP veřejnost
Monografie 1 měsíc (10 titulů) jen prezenčně
Časopisy jen prezenčně jen prezenčně
Závěrečné práce jen prezenčně jen prezenčně

Práva a povinnosti uživatelů při využívání služeb a knihovního fondu Knihovny VŠMVVP upravuje Knihovní řád.

Externí knihovní zdroje

Pokud u nás v knihovně nenajdete požadovanou knihu, tak doporučujeme obrátit se na tyto veřejné knihovny a nebo na služby Google.

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna ČR

Knihovna Akademie věd ČR

Městská knihovna Praha

Google Books

Google Scholar

Kontakt:
Tel.: 251 171 939

Aktualizace k 28. 5. 2020