Rektorát

Kateřina Vogeltanzová

Sekretariát rektorky a generálního ředitele

+420 251 171 930 vogeltanzova@vsmvv.cz

Bc. Alena Petřinová

Tajemnice rektorky a generálního ředitele

+420 251 171 947 petrinova@vsmvv.cz

Marketingové oddělení

Denis Melas, MSc.

Marketingový ředitel

+420 731 147 921 denis.melas@vsmvv.cz

Lynn Tourki, M.A.

Marketing manager

+420 603 106 619 tourki@vsmvv.cz